تماس با ما

مدیران و کارشناسان ما در دفتر مرکزی آمادۀ پاسخگویی به پرسش ها و در خواست ها، دریافت انتقادات و پیشنهادات و رفع مشکلات احتمالی شما می باشند.
جهت ارتباط با بخش مورد نظر می توانید به روش های ذیل اقدام نمایید:

• ارتباط با دفتر مرکزی
• ارتباط با بخش صدای مشتری جهت ارائۀ انتقاد و پیشنهادات
• ارتباط با مدیران دفتر مرکزی
• ارتباط جهت برگزاری دوره های تخصصی و عمومی در شرکت ها