پرسنل سفیر باشید

اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگی: (فارسی)
نام و نام خانوادگی: (انگلیسی)
نام پدر:
کد ملی:
 
جنسیت:
 
شماره شناسنامه:
محل صدور:
محل تولد:
نام خانوادگی قبلی:
نام مستعار:
ملیت:
تابعیت:
دین:
مذهب:
تاریخ تولد: (فارسی)
تاریخ تولد: (لاتین)
آدرس ایمیل:

وضعیت نظام وظیفه

تاریخ پایان خدمت
نوع معافیت

سوابق ایثارگری

مدت حضور در جبهه:(ماه)
درصد جانبازی:
مدت اسارت :
نوع ایثارگری:
نسبت با ایثارگر:

وضعیت خانوادگی

تعداد فرزندان:
لطفآ سن فرزندان خود را در کادر روبرو با جداسازی توسط علامت - وارد نمایید مثال: 12-2-10
آیا سرپرست خانوار هستید؟
آیا همسرشما شاغل می باشند : خیربلی
آدرس و شماره تماس محل کار همسر در صورت اشتغال:

وضعیت شغل پدر

وضعیت شغل پدر:
عنوان شغل پدر:
محل کار پدر:

سابقه کیفری

چنانچه خود یا بستگان درجه یک شما سابقه بازداشت یا محکومیت داشته شرح محکومیت را ذکر نمایید :

سوابق تحصیلی

دبیرستان

مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
تاریخ اتمام تحصیل

دانشگاه 1

مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
تاریخ اتمام تحصیل

دانشگاه 2

مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
تاریخ اتمام تحصیل
نام زبان خارجه

خوبمتوسطضعیف
خوبمتوسطضعیف
خوبمتوسطضعیف
خوبمتوسطضعیف
نام دوره های کاربردی که تاکنون گذرانده اید

نام دوره1:
مدت دوره1:
نام موسسه1:
نام دوره2:
مدت دوره2:
نام موسسه2:
نام دوره3:
مدت دوره3:
نام موسسه3:
نام دوره4:
مدت دوره4:
نام موسسه4:
آیا دانشجوی سفیر هستید? بلهخیرقبلا دانشجوی سفیر بوده ام
اگر دانشجوی سفیر هستید، آخرین سطح تحصیلی شما چه بوده است؟

مهارت در برنامه های نرم افزاری

EXCEL: خوبمتوسطضعیف
WORD: خوبمتوسطضعیف
تایپ: خوبمتوسطضعیف

سوابق سایر فعالیتها

سوابق فعالیتهای سیاسی، اجتماعی (نهادهای انقلابی، بسیج، امور عام المنفعه و...) خود را در جدول زیر بنویسید.

نام نهاد
نوع همکاری
به مدت
نام مسئول
علت ترک فعالیت
نشانی و تلفن محل
نام نهاد
نوع همکاری
به مدت
نام مسئول
علت ترک فعالیت
نشانی و تلفن محل

مسافرت خارج از کشور

سوابق فعالیتهای سیاسی، اجتماعی (نهادهای انقلابی، بسیج، امور عام المنفعه و...) خود را در جدول زیر بنویسید.

نوع مسافرت (ماموریت، زیارت، تفریح و ...)
نام کشور
مسئولیت در سفر
سازمان اعزام کننده
مدت اقامت
نوع مسافرت (ماموریت، زیارت، تفریح و ...)
نام کشور
مسئولیت در سفر
سازمان اعزام کننده
مدت اقامت

وضعیت جسمانی

آیا در حال حاضر در سلامت کامل هستید : بلیخیر
گروه خونی:
لطفا چنانچه بیماریهایی از قبیل دیابت، فشار خون، صرع، قلب و غیره دارید و یا عمل جراحی داشته اید ذکر نمایید
آیا همسر یا یکی از اعضای خانواده دچار معلولیت و یا بیماری صعب العلاج است؟ چه کسانی؟

معرف

مشخصات کامل دونفر را به عنوان معرف ذکر نمایید :

نام و نام خانوادگی
شغل یا حرفه
نوع آشنایی
مدت آشنایی
آدرس کامل با ذکر تلفن
نام و نام خانوادگی
شغل یا حرفه
نوع آشنایی
مدت آشنایی
آدرس کامل با ذکر تلفن
آیا از بستگان و دوستان شما کسی در این موسسه می باشد ؟ بلیخیر
نام و سمت:
از چه طریق مطلع شدید که موسسه سفیر استخدام می نماید ؟ از طریق آگهی در روزنامهاطلاعیه استخدام در واحدهادوستانکارمندان شاغل در موسسهسایت موسسهسایر موارد
ذکر نمائید :

سوابق شغلی

مشخصات کامل شرکتها یا موسساتی را که تاکنون در آنها کار کرده اید یا مشغول به کار هستید به ترتیب در ذیل ذکر کنید :

1

نام موسسه
نوع فعالیت موسسه
مدت همکاری از تاریخ تا تاریخ
آخرین سمت
آخرین حقوق و مزایای ماهیانه
تلفن
علت قطع همکاری

2

نام موسسه
نوع فعالیت موسسه
مدت همکاری از تاریخ تا تاریخ
آخرین سمت
آخرین حقوق و مزایای ماهیانه
تلفن
علت قطع همکاری

3

نام موسسه
نوع فعالیت موسسه
مدت همکاری از تاریخ تا تاریخ
آخرین سمت
آخرین حقوق و مزایای ماهیانه
تلفن
علت قطع همکاری

4

نام موسسه
نوع فعالیت موسسه
مدت همکاری از تاریخ تا تاریخ
آخرین سمت
آخرین حقوق و مزایای ماهیانه
تلفن
علت قطع همکاری
آیا هنوز شاغل هستید ؟ بلیخیر
نام و تلفن محل کار
از چه زمانی می توانید با موسسه سفیر مشغول به همکاری شوید :
حقوق درخواستی ماهیانه (حتما قید فرمایید)
در چه زمینه هایی مایل به همکاری هستید ؟
آیا قادر به انجام ماموریتهای کوتاه مدت اداری به شهرستانها هستید ؟
بلیخیر
آیا در صورت لزوم قادر به ارائه تضمین مالی به وسیله سفته هستید ؟
بلیخیر
آیا گواهینامه رانندگی دارید ؟ بلیخیر
نوع گواهینامه :
چنانچه تاکنون در دستگاه های دولتی مراحل گزینش را طی کرده اید جدول زیر را تکمیل نمایید.

نام دستگاه
نام هسته گزینش
استان
تاریخ ثبت نام
نتیجه گزینش
علت عدم پذیرش

مشخصات محل سکونت

وضعیت مسکن: شخصیاستیجاری
نشانی منزل:
شماره تماس:
شماره همراه:
نام و شماره تلفن تماس در مواقع اضطراری از قبیل وقوع سوانح در محل کار :
نشانی دقیق محل سکونت خود را در ده سال اخیر در جدول زیر بنویسید.

1

استان
شهر
نشانی کامل
کدپستی
اقامت از سال تا سال
تلفن
نحوه سکونت مجردیبا خانواده

2

استان
شهر
نشانی کامل
کدپستی
اقامت از سال تا سال
تلفن
نحوه سکونت مجردیبا خانواده

3

استان
شهر
نشانی کامل
کدپستی
اقامت از سال تا سال
تلفن
نحوه سکونت مجردیبا خانواده

گواهی و تعهد متقاضی

ضمن تکمیل این پرسشنامه، انجام مصاحبه و نیز شروع کار ، پس ازگزینش در دوره های آموزشی آزمایشی، برای موسسه سفیر تعهدی نسبت به استخدام دائمی اینجانب بوجود نمی آید، تقاضای استخدام می نمایم . همچنین در صورت استخدام ، کلیه آیین نامه ها و مقررات موسسه را پذیرفته و موسسه سفیر را مجاز به تحقیق در مورد کلیه موارد منعکس شده در پرسشنامه می دانم و درهر زمان که خلاف هر یک از مطالب ذکر شده ثابت گردد ، موسسه محق خواهد بود که در هر زمان هر گونه قراردادی را که بر اساس این پرسشنامه بین طرفین منعقد شده است را ملغی نموده و الزامی به پرداخت حقوق و مزایا نداشته باشد.
همچنین متعهد می گردم که از مصرف دخانیات در زمان خدمت در سازمان خودداری نمایم.

شرایط را می پذیرم