لینک آموزشی سیستم هایبرید | موسسه زبان سفیر گفتمان

لینک آموزشی سیستم هایبرید

دانشجویان گرامی

در مرحله ابتدایی سیستم Hybrid، موسسه سفیر Link های مفیدی که می تواند در امر یادگیری و Self-Study به شما کمک کند، معرفی می نماید. لینک های موجود در این صفحه مربوط به متون خبری  می باشند که در 7 سطح ارائه می شوند و بسته به درجه سختی برای یکی از سطوح موسسه از E تا CPE مناسب می باشند. مدرس هر کلاس در جلسه ششم در مورد چگونگی استفاده از Link های مربوطه به زبان آموزان توضیح خواهند داد. هرمتن شامل فعالیت های گوناگون مشتمل بر : Reading, Matching, Spelling, Speaking, Vocab می باشد، که فعالیت های مربوط به کلاس توسط مدرس مشخص و به دانشجویان اعلام خواهد شد. لازم است زبان آموزان در جلسه دوازدهم یادگیری خود را نسبت به مطالب ارائه شده و تمریناتی که انجام داده اند در گروهها با یکدیگر مطرح نمایند و اشکالات احتمالی خود را از مدرس کلاس بپرسند.

شایان ذکر است که خواندن متون مربوطه حتی اگر واژگان جدید در آنها باشد، به یادگیری زبان از طریق Natural Exposure کمک خواهد نمود.

در ضمن زبان آموزان گرامی در انجام فعالیت های بیشتر مربوط به سطوح و یا متون دیگر مختار می باشند.

برای مشاهده لینک های آموزشی بر روی تصویر مربوط به سطح خود کلیک کنید.

Elementary
Intermediate
View Point 1
CPE
Pre-Intermediate
Upper-Intermediate
View Point 2