صدای مشتری (انتقادات و پیشنهادات)

در موسسه زبان سفیر گفتمان از انتقادات و پیشنهادات دانشجویان استقبال می گردد. لذا جهت تشویق دانشجویان برای اظهار انتقادات و پیشنهادات راه های متعددی طراحی شده است که در دسترس همه باشد و به راحتی بتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمایند و سازمان بتواند به تمام آنها پاسخ درست و مناسب ارائه نماید.

کانال های انتقال انتقادات و پیشنهادات شما

1- مدیر، کارشناسان و کارمندان اداری واحد محل تحصیل

2- ارتباط تلفنی و پیامکی 

  • صدای مشتری در دفتر مرکزی: 09358503008/ 84347347 (ارسال پیامک / تماس تلفنی)
  • ارتباط مستقیم با مدیرعامل: 09121473234 (ارسال پیامک / تماس تلفنی)
  • امور آموزشی مرکزی – تهران: 09354672347 (ارسال پیامک)
  • امور آموزشی مرکزی – شهرستانها: 09351200349 (ارسال پیامک)

3 – ارتباط ایمیلی

 4 – تکمیل و ارسال فرم ذیل

* توجه داشته باشید فقط شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل و ارسال گردند مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تکمیل کلیه موارد ذیل الزامی می باشد.

ثبت انتقادات / پیشنهادات

موضوع

نام و نام خانوادگی

شهر / استان

واحد آموزشی محل تحصیل (تهران)

سطح در حال تحصیل

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

تلفن همراه

شرح موضوعنظرسنجی (سنجش‌ رضایت‌ دانشجویان)

سفیر در نظر دارد با سنجش رضایت دانشجویان به ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در ارتباط با انتظارات ایشان بپردازد. واحد CRM نظرات دانشجویان را به‌ عنوان‌ فرصت‌ یادگیری‌ و ارتقا خدمات و عمل به تعهدات محسوب می نماید. نظرات شما دانشجویان گرانمایه از طریق تکمیل فرم “سنجش رضایت دانشجویان” فرصتی خواهد بود تا اقدامات بعدی جهت شناسایی نقاط ضعف، افزایش خوشنودی دانشجویان و طراحی جدید در خدمات و نحوه ی ارائه آنان صورت پذیرد.

 مشتریان نامحسوس

موسسه زبان سفیر گفتمان به منظور سنجش عملکرد پرسنل طبق استانداردهای مصوب و بررسی کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان، اقدام به کنترل مستمر به صورت نامحسوس می نماید و نتایج بررسی جهت اقدامات اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

باشگاه مشتریان

امور فارغ التحصیلان

آمار و اطلاعات