آموزش اقماری

آموزشگاه زبان سفیر گفتمان از زمان تاسیس تا به امروز با هدف ارائه خدمات به روز آموزش زبان انگلیسی به هموطنان گرامی در سراسر کشور، رشد و توسعه کمی واحدهای آموزشی خود را در رأس فعالیتهای خود قرار داده است. این سیاست تا به امروز منجر به تأسیس بالغ بر 50 واحد سفیر در سراسر کشور شده و ضرورت نظارت دقیق و هماهنگی بین این واحدها را ایجاب نموده است. در این راستا کارشناسان بازرسی آموزش به صورت منظم و مستمر جهت نیل به اهداف زیر به اقصا نقاط کشور اعزام می شوند:

  1. ارائه آموزش و مشاوره لازم جهت راه اندازی بهینه واحدهای جدید
  2. نظارت بر اجرای دقیق استانداردهای آموزشی، اداری و لجستیکی در کلیه واحدها
  3. نظارت بر نحوه عملکرد پرسنل، اساتید، کارشناسان اداری و آموزش و مدیران آموزش
  4. آموزش ضمن خدمت اساتید در قالب برگزاری کارگاه های تخصصی
  5. نظارت بر امور مربوط به منابع انسانی واحد های شهرستان و تلاش برای رشد کمی و کیفی
  6. نظارت بر میزان رضایتمندی زبان آموزان واحد های شهرستان و ارائه آموزش و مشاوره لازم جهت بهبود آن
  7. برقراری ارتباط و تعامل بین واحدهای شهرستان و دپارتمان های دفتر مرکزی

 

 

 

اداره کل آموزش

مدیریت اجرایی واحد های آموزشی

جذب اساتید

آزمون و سنجش

کنترل کیفی آموزشی