آمار و اطلاعات

واحد آمار و اطلاعات، سفیر را به منظور بالا بردن راندمان کاری سازمان، نظارت دقیق بر پایداری سیستم و مطالعه و بررسی پیشرفتها و تحولات یاری می رساند.

این واحد، با تنظیم گزارشات و اعلام نتایج تحلیل های آماری، شناسایی تغییر در رفتار دانشجویان و نیز نیازسنجی واقعی از درخواست آنان، به تصمیم گیری مدیران جهت ایجاد هرگونه تغییر در نحوه ارائه خدمات و یا طراحی خدمات جدید کمک می کند.

 

 

اداره کل منابع انسانی

مدیر اجرایی اداری واحدهای آموزشی

جذب و استخدام

باشگاه مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

صدای مشتری (انتقادات و پیشنهادات)

امور فارغ التحصیلان

تضمین کیفیت