تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت آکادمی زبان سفیر گفتمان در سال 1384 با همکاری جمعی از مدیران، کارشناسان و متخصصان دفتر مرکزی و واحدهای آموزشی آغاز به کار نمود.

این واحد با هدف استقرار سیستم های مدیریت کیفیت ISO فعالیت می نماید و وظیفه کنترل کلیه فرآیندهای سازمان را به عهده دارد.

اصلی ترین ماموریت این واحد عبارتست از :

  1. استقرار و دریافت گواهینامه های بین المللی از شرکت های معتبر دنیا (استانداردهای مرتبط شامل: ISO 9001-2008 مدیریت کیفیت، ISO 100002 سیستم مدیریت شکایات مشتریان،ISO IWA2 مدیریت کیفیت آموزش)
  2. پایش سیستم های مدیریت کیفیت ISO
  3. انجام ممیزی و بازرسی های داخلی مستمر
  4. گزارش دهی به مدیر عامل درباره عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هرگونه نیاز برای بهبود
  5. پیگیری اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی به منظور تضمین بهبود مستمر در ارائه خدمات آموزشی

استانداردهای جهانی سفیر 

  • دریافت گواهینامه ISO 9001-2008 در مدیریت کیفیت از شرکت توف نورد (دریافت در تاریخ اسفند ماه 1389)
  • دریافت گواهینامه ISO IWA2 در مدیریت کیفیت آموزش از شرکت توف راین لند (دریافت در تاریخ اسفند ماه 1390)
  • دریافت گواهینامه ISO 10002 در استاندارد مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان از شرکت توف راین لند (دریافت در تاریخ اسفند ماه 1390)
  • نماینده رسمی تربیت مدرس آکادمی مدرسین آکسفورد Oxford Teachers Academy) OTA)
  • نماینده رسمی تربیت مدرس از دانشگاه کمبریج CELTA-Certificate in Teaching English to speakers of other languages