شورای سیاستگذاری آموزشی

شورای سیاستگذاری آموزشی موسسه سفیر گفتمان مهمترین و بالا ترین مرجع تصمیم گیری های کلان و استراتژیک آموزشی است و مستقیما” زیر نظر مدیرعامل فعالیت می نماید. اعضاء ثابت این شورا از مدیران ارشد مجموعه سفیر گفتمان هستند که به لحاظ تخصص، ارتباط و همخوانی فعالیت های دپارتمانی با مقوله آموزش انتخاب گردیده اند و به صورت کاملا” منظم، در یک نشست هفتگی در پیوند با مسائل کلان آموزشی به بحث و تبادل نظر و تصمیم سازی می پردازند.

ویژگی برجسته شورای عالی سیاستگذاری آموزشی مؤسسه سفیر گفتمان این است که تمامی اعضاء آن مدرسین حرفه ای زبانهای خارجی و مربیان تربیت مدرس زبان در سطح بین المللی هستند. اعضاء شورا به لحاظ پست سازمانی عبارتند از:

 • مدیر عامل
 • رئیس دفتر طرح وبرنامه
 • مدیر کل تحقیق و توسعه آموزشی
 • مدیر کل منابع انسانی
 • مدیر کنترل کیفی آموزشی
 • مدیر اجرایی واحد های آموزشی
 • مدیر جذب و تربیت استاد
 • مدیر آزمون سازی
 • مدیر آموزش اداره کل اقماری
 • مدیر بازاریابی

 

اهم فعالیت های شورا ی سیاستگذاری آموزشی:

 • تعیین و تبیین اهداف کوتاه و بلند مدت آموزشی
 • برنامه ریزی، زمان بندی و تدوین مستندات راهبردی آموزشی
 • سیاستگذاری  جهت تحقق اهداف آموزشی
 • سیاستگذاری  در خصوص انجام پروژه های آموزشی
 • سیاستگذاری  در خصوص برگزاری آموزش های ضمن خدمت
 • سیاستگذاری  در خصوص روش های آموزشی مورد استفاده در دوره های عمومی و خاص
 • سیاستگذاری  در خصوص روش های بهبود کیفیت آموزشی و رضایتمندی دانشجویان
 • سیاستگذاری  در خصوص روش های ارتقاء سطح علمی و حرفه ای مدیران و کارشناسان آموزشی و اساتید و افزایش رضایتمندی شغلی ایشان
 • سیاستگذاری  در خصوص روش های موثر تشویقی و انگیزشی برای اساتید و دانشجویان
 • تصمیم گیری در خصوص اصلاح یا جایگزینی سیلابس آموزشی و مواد آموزشی و کمک آموزشی
 • تصمیم گیری در خصوص اصلاح ، جایگزینی، حذف یا تغییر فرآیندهای جاری آموزشی و آغاز دوره ها و فرآیندهای جدید آموزشی
 • تصمیم گیری در خصوص عزل یا نصب مدیران و کارشناسان آموزشی

 

 

 

حوزه مدیر عامل

پیام مدیر عامل

دفتر مدیر عامل

دفتر طرح و برنامه