سیستم آموزشی آموزشگاه زبان سفیر

اساتید ، کتب آموزشی ، روش های آموزش زبان و آزمون ها چهار عنصر تشکیل دهنده یک سیستم آموزشی موفق در یک موسسه زبان را تشکیل می دهند.
اساتید آموزشگاه زبان سفیر پس از گذراندن آزمون ها و دوره های آموزشی متعدد از بین متقاضیانی انتخاب می شوند که زبان انگلیسی را در حد انگلیسی زبانان آموخته باشند . همه این افراد دارای مدرک دانشگاهی لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا هستند .

سیستم آموزش زبان در آکادمی زبان سفیر گفتمان بر پایه جدید ترین یافته های متخصصان آموزش زبان بوده و تلاش ما بر این است که زبان آموز در فضای کاملاً دوستانه و بدون نگرانی و با اعتماد به نفس ضمن استفاده از CD ها و فیلم های زبان اصلی و شرکت در کارگاه های مکالمه به آموزش زبان انگلیسی بپردازد. هر چند قسمت عمده آموزش در کلاس اتفاق می افتد ، انجام تکالیف Workbook و سایر فعالیت های شنیداری با استفاده از CD های آموزشی در منزل اجتناب ناپذیر است .
آزمون های میان ترم و پایان ترم آکادمی زبان سفیر گفتمان توسط کارشناسان Testing تهیه شده و همواره مورد بازبینی و ویرایش قرار می گیرند. ترکیب این آزمون ها به صورتی است که آموخته های زبان آموز را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و نمره واقعی از این آموخته ها در اختیار اساتید قرار می دهند.