سیستم آموزشی آموزشگاه زبان سفیر

اساتید ، کتب آموزشی ، روش های آموزش زبان و آزمون ها چهار عنصر تشکیل دهنده یک سیستم آموزشی موفق در یک موسسه زبان را تشکیل می دهند.
اساتید آموزشگاه زبان سفیر پس از گذراندن آزمون ها و دوره های آموزشی متعدد از بین متقاضیانی انتخاب می شوند که زبان انگلیسی را در حد انگلیسی زبانان آموخته باشند . همه این افراد دارای مدرک دانشگاهی لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا هستند .

سیستم آموزش زبان در آکادمی زبان سفیر گفتمان بر پایه جدید ترین یافته های متخصصان آموزش زبان بوده و تلاش ما بر این است که زبان آموز در فضای کاملاً دوستانه و بدون نگرانی و با اعتماد به نفس ضمن استفاده از CD ها و فیلم های زبان اصلی و شرکت در کارگاه های مکالمه به آموزش زبان انگلیسی بپردازد. هر چند قسمت عمده آموزش در کلاس اتفاق می افتد ، انجام تکالیف Workbook و سایر فعالیت های شنیداری با استفاده از CD های آموزشی در منزل اجتناب ناپذیر است .
آزمون های میان ترم و پایان ترم آکادمی زبان سفیر گفتمان توسط کارشناسان Testing تهیه شده و همواره مورد بازبینی و ویرایش قرار می گیرند. ترکیب این آزمون ها به صورتی است که آموخته های زبان آموز را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و نمره واقعی از این آموخته ها در اختیار اساتید قرار می دهند.

دوره آموزشی بزرگسالان

دوره های آموزشی IELTS

دوره های آموزشی فرانسه

دوره های آموزشی نوجوانان

دوره های آموزشی کودکان

دوره ها و آزمون های بین المللی اساتید

دوره های تخصصی و عمومی در شرکت ها

دوره های آموزش و نمایش فیلم به زبان انگلیسی

دوره های مترجمی کاربردی