قوانین مقررات آزمون ها

جهت هماهنگی و اجرای دقیق اهداف واحد آزمون و سنجش در کلیه واحدهای آموزشی سفیر قوانین آزمونها و نمرات به شکل ذیل اجرا میگردد.

سیستم ارزشیابی موسسه در دوره های نوجوانان، بزرگسالان و فوق فشرده به شرح جدول ذیل می باشد:

2015-10-21_11-36-57

نحوه رتبه بندی نمرات دانشجویان در آزمونهای پایان ترم دوره های نوجوانان، بزرگسالان و فوق فشرده به این ترتیب است:

Untitled-4

دوره بزرگسالان (مقاطع 501-506, 601-606, CPE1 – CPE6)

ملاک قبولی زبان آموزان مقاطع 501-506, 601-606, CPE1 – CPE6 کسب حد نصاب نمره قبولی 70 با توجه به میانگین مجموع 6 نمره زبان آموز در کلیه سطوح آن مقطع خواهد بود. لذا زبان آموزانی که در هر ترم مقاطع ذکرشده موفق به کسب حد نصاب نمره قبولی (70) نگردیده اند به شرط عدم غیبت بیش از حد مجاز (4 جلسه) فرصت خواهند داشت تا در ترم و یا ترم های آتی کسر نمره خود را جبران نمایند.

سیستم ارزشیابی موسسه در دوره های IELTS:

Untitled-8

نحوه رتبه بندی نمرات دانشجویان در آزمونهای IELTS :

Untitled-7

سیستم ارزشیابی موسسه در دوره های فرانسه به شرح جدول ذیل می باشد:

Untitled-9
نحوه رتبه بندی نمرات دانشجویان در آزمونهای پایان ترم دوره فرانسه به این ترتیب است:

rotbebandi