سفیر زاهدان

آدرس: تقاطع بلوار جانبازان و بزرگمهر ، پلاک 76

شماره تماس: 33411075 – 054