درباره ما


سيستم آموزشي


قوانين و مقررات


همکاري با سفير


تماس با ما


افتخارات سفير 
 
 •  برگزیده به عنوان غرفه برتر طراحی و چیدمان و غرفه برتر آموزش، اخلاق، مکانیزم و مشتری مداری در اولین نمایشگاه بین المللی آموزش و خدمات آموزشی(2013)
 • تنديس موسسه برگزيده در سومين جشنواره ملي آموزش زبان (LEDEX 2008) در مرکز آفرينش هاي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران ، ايران .
  (آبانماه 1387)
 • تنديس موسسه برگزيده در دومين جشنواره ملي آموزش زبان (LEDEX 2007) در مرکز آفرينش هاي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران ، ايران .
(آبانماه 1386)
 • تنديس موسسه برگزيده در اولين جشنواره ملي آموزش زبان (LEDEX 2006) در مرکز آفرينش هاي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان سالن حجاب تهران ، ايران
  (آبانماه 1385 )
 • تنديس برگزيده اولين نمايشگاهها و موسسات آموزشي و تجهيزات آموزشي (PETEX 2006) واقع در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران، ايران
  (مهرماه 1385 )
 


© Copyright 2010 Safir Language Academy. ® All rights reserved.