online class managementوبینار Online Class Management

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

عنوان وبینار: Online Class Management

استاد: امیرعلی محمدخانی

زمان برگزاری: 17 مرداد ماه 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

زبان ارائه: انگلیسی

در قسمت زیر برنامه‌هایی که تاکنون برگزار شده است را مشاهده نمایید.

آقای امیرعلی محمدخانی

In our upcoming webinar, we are going to answer these questions:

1. How can we effectively organize an online class and exploit what it offers?
2. How does a teacher’s actions, reactions and behavior affect the online environment?
3. What is the role of students in managing an online classes?
4. How can we interpret key interventions in an online class?

  • اساتید

زمان برگزاری: 17 مرداد ماه 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

نحوه اتصال:
24 ساعت قبل از برگزاری وبینار اعلام می‌گردد.

روش های خرید آنلاین این برنامه :

  • خرید بلیط از طریق سایت سفیرمال Safirmall.com

شاخص STEP

وبینار Sparkling Feedback in Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Sparkling Feedback in Online Classes
استاد: خانم نازلی جلال خان
زمان برگزاری: 13 خرداد ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 12:30
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه فرمایید.

step

وبینار  Boosting Students’ motivation In Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Boosting Students’ motivation In Online Classes
استاد: المیرا سلطانی
زمان برگزاری: 23 خرداد ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 12:30
مهلت ثبت نام: 16 خرداد ماه ساعت 10 صبح
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه فرمایید.

وبینار Stimulating Creativity in Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Stimulating Creativity in Online Classes
استاد: امیر دهقان
زمان برگزاری: 12 اردیبهشت ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 15:30
مهلت ثبت نام: 2 اسفند ماه ساعت 10 صبح
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه فرمایید.

وبینار تربیت مدرس Online Students’ Interactions

فرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Online Students’ Interactions
استاد: جابر کمالی
زمان برگزاری: 16 اسفند ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 14
مهلت ثبت نام: 2 اسفند ماه ساعت 10 صبح
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

وبینار تربیت مدرس Gamification

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Gamification – Taking it up to the Next Level
استاد: حامد هاشمیان
زمان برگزاری: 12 بهمن ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 14
مهلت ثبت نام: 5 بهمن ماه
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

وبینار آموزش زبان انگلیسی با موضوع Task Design

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

تاریخ برگزاری: دوشنبه ‌5 اسفندماه ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: 19 الی 20
مدرس: دکتر جین ویلیس
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

وبینار آموزش زبان انگلیسی با موضوع Error correction and feedback

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۸ الی ۱۹
مدرس: دکتر برایان تاملینسون
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

وبینار زبان با موضوع teachers corrective feedback

در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) با محوریت Teacher Education و موضوع Teachers’ Corrective Feedback توسط خانم پریا پارسا راد، کارشناس آموزش دپارتمان آموزش و سنجش و مدرس با سابقه سفیر، پرداخته شد.
تاریخ برگزاری: سه شنبه 25 تیر 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: پریا پارسا راد
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.
وبینار زبان با موضوع teachers emotin regulation

 

در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) با محوریت Teacher Education و موضوع Teachers’ Emotion Regulation توسط خانم المیرا سلطانی، کارشناس آموزش دپارتمان آموزش و سنجش و مدرس با سابقه سفیر، برگزار شد.
تاریخ برگزاری: سه شنبه 28 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: المیرا سلطانی
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

وبینار Teacher Education

در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) به بحث و بررسی نکات کلیدی درباره موضوع، Teachers’ Self-disclosure توسط سرکار خانم ادیت خدابخشی برگزار شد.
تاریخ برگزاری:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس:  ادیت خدابخشی
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.
وبینار teacher expertise

 

تاریخ برگزاری: سه شنبه 14 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: مصطفی شاهرخی
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

وبینار زبان teacher leadership

تاریخ برگزاری: یکشنبه 28 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: حسن سلوکی
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

وبینار زبان تخصصی teacher talk

 

تاریخ برگزاری: سه شنبه 25 دی 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: پریچهر افضلی
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.
وبینار زبان

 

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 21 آذر 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: دکتر امیر علی محمد خانی

جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

وبینار آموزشی زبان

 

تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 آبان 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: دکتر حسین ثمودی
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

 

تاریخ برگزاری: یکشنبه 22 مهر 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: سپیده مهرآیین- مریم خاکسار
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 19 مهر 96
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: علی سهرابی
جهت خرید فایل به سایت سفیرمال مراجعه کرده و یا با شماره تلفن 02174056000 تماس حاصل فرمایید.

خرید آنلاین

کارگاه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *