وبینار تربیت مدرس

در قسمت زیر برنامه‌هایی که تاکنون برگزار شده است را مشاهده نمایید.
جهت خرید بر روی عکس هر وبینار کلیک نمائید.

online class management

وبینار Online Class Management

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

عنوان وبینار: Online Class Management

استاد: امیرعلی محمدخانی

زمان برگزاری: 17 مرداد ماه 1400

ساعت برگزاری: ساعت 11 الی 12:30

زبان ارائه: انگلیسی

خرید وبینار

شاخص STEP

وبینار Sparkling Feedback in Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Sparkling Feedback in Online Classes
استاد: خانم نازلی جلال خان
زمان برگزاری: 13 خرداد ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 12:30

خرید وبینار

step

وبینار  Boosting Students’ motivation In Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Boosting Students’ motivation In Online Classes
استاد: المیرا سلطانی
زمان برگزاری: 23 خرداد ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 12:30
مهلت ثبت نام: 16 خرداد ماه ساعت 10 صبح

خرید وبینار

وبینار Stimulating Creativity in Online Classes

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Stimulating Creativity in Online Classes
استاد: امیر دهقان
زمان برگزاری: 12 اردیبهشت ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 15:30
مهلت ثبت نام: 2 اسفند ماه ساعت 10 صبح

خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس Online Students’ Interactions

فرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Online Students’ Interactions
استاد: جابر کمالی
زمان برگزاری: 16 اسفند ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 14
مهلت ثبت نام: 2 اسفند ماه ساعت 10 صبح

خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس Gamification

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.
عنوان وبینار: Gamification – Taking it up to the Next Level
استاد: حامد هاشمیان
زمان برگزاری: 12 بهمن ماه
ساعت برگزاری: 11 الی 14
مهلت ثبت نام: 5 بهمن ماه


خرید وبینار

وبینار تربیت مدرس با موضوع Task Design

افرادی که تدریس زبان را به عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اند، می‌دانند یک معلم هرگز نمی‌تواند از یادگیری و افزودن به مهارت‌های حرفه‌ای خود دست بردارد چرا که معلم خوب کسی است که با جدیدترین مسائل مربوط به حوزه‌ی آموزش زبان آشنا باشد. از طرفی، نقش معلم در یادگیری و ایجاد انگیزه و علاقه در زبان‌آموزان انکارناپذیر است. بنابراین به روز نگه داشتن اطلاعات و کسب مهارت‌های لازم برای تدریس، لازم و ضروریست. شرکت در کلاسهای تربیت مدرس، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط با آموزش بسیار مفید ولی در عین حال زمان‌بر و پرهزینه است. به همین دلیل، عده‌ی زیادی از افراد به استفاده از وبینارهای تربیت مدرس (سمینارهای آنلاین) روی آورده‌اند.

تاریخ برگزاری: دوشنبه ‌5 اسفندماه ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: 19 الی 20
مدرس: دکتر جین ویلیس
 
خرید وبینار

 

وبینار تربیت مدرس با موضوع Error correction and feedback

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۸ الی ۱۹
مدرس: دکتر برایان تاملینسون
 
خرید وبینار
 

وبینار زبان با موضوع teachers corrective feedback

در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) با محوریت Teacher Education و موضوع Teachers’ Corrective Feedback توسط خانم پریا پارسا راد، کارشناس آموزش دپارتمان آموزش و سنجش و مدرس با سابقه سفیر، پرداخته شد.
 
تاریخ برگزاری: سه شنبه 25 تیر 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: پریا پارسا راد
 
خرید وبینار
وبینار زبان با موضوع teachers emotin regulation
 
در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) با محوریت Teacher Education و موضوع Teachers’ Emotion Regulation توسط خانم المیرا سلطانی، کارشناس آموزش دپارتمان آموزش و سنجش و مدرس با سابقه سفیر، برگزار شد.
 
تاریخ برگزاری: سه شنبه 28 خرداد 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: المیرا سلطانی
 
خرید وبینار

وبینار Teacher Education

در این وبینار (کارگاه پرسش و پاسخ آنلاین) به بحث و بررسی نکات کلیدی درباره موضوع، Teachers’ Self-disclosure توسط سرکار خانم ادیت خدابخشی برگزار شد.
تاریخ برگزاری:سه شنبه 24 اردیبهشت 1398
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس:  ادیت خدابخشی
 
خرید وبینار
وبینار teacher expertise
تاریخ برگزاری: سه شنبه 14 اسفند 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: مصطفی شاهرخی
 
خرید وبینار

وبینار زبان teacher leadership

تاریخ برگزاری: یکشنبه 28 بهمن 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: حسن سلوکی
 
خرید وبینار

وبینار زبان تخصصی teacher talk

 
تاریخ برگزاری: سه شنبه 25 دی 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: پریچهر افضلی
 
خرید وبینار
وبینار زبان
تاریخ برگزاری: چهارشنبه 21 آذر 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: دکتر امیر علی محمد خانی
 

خرید وبینار

وبینار آموزشی زبان

 
تاریخ برگزاری: سه شنبه 22 آبان 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: دکتر حسین ثمودی

خرید وبینار

وبینار آموزش زبان انگلیسی با موضوع Managing Teen Classes With Love&Logic
تاریخ برگزاری: یکشنبه 22 مهر 1397
ساعت برگزاری: 18 الی 19
مدرس: سپیده مهرآیین- مریم خاکسار
 

خرید وبینار

خرید آنلاین
86 earphones
تلفن پشتیبانی

021-74056000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *