uniskills 25 shahrivar

کارگاه‌هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

user

جناب آقای مقیمی

1. فراگیری و نقشه ذهنی دانشجویان نسبت به انواع مختلف سوالات Task 1
2. نوشتن قسمت های مختلف یک گزارش مانند introduction، overview و پارگراف توضیحات
3. یادگیری ساختار جواب ها و نحوه انسجام بیشتر در Wriitng

دانشجویان آیلتس و کسانی که Writing Task 1 برایشان چالش برانگیز است.

زمان :

پنج شنبه مورخ 1400/06/25

ساعت :

ساعت 9:00 الی 16:30

نشانی :

دپارتمان آزمون های بین المللی

روش های ثبت نام در این برنامه :

 • ثبت نام از طریق سایت سفیرمال Safirmall.com

Uniskills writingکارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

سرکار خانم عمویی

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 11 شهریور

Uniskills writingکارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

جناب آقای دهقان

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 21 مرداد

Uniskills readingکارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

جناب آقای مقصودی نژاد

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 14 مرداد

Uniskills listeningکارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

سرکار خانم رمضانی

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 24 تیر

کارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

سرکار خانم کیهانی فرد

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 3 تیر

کارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

آقای رضا موسوی

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 27 خرداد

writing Task2کارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

آقای حسین سیف راد

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 20 خرداد

6 khordad safirکارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

خانم ماکدا شوشتری زاده

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 6 خرداد

reading uni skillsکارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

جناب آقای رضا موسوی

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 16 اردیبهشت

reading uni skillsکارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:

جناب آقای رضا موسوی

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 9 اردیبهشت

uni skills 22th farvardinکارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:
سرکار خانم آرزو خدادادی

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 2 اردیبهشت

کارگاه هایی هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های IELTS تدریس می شود. موضوع هر کارگاه طبق یک برنامه زمان بندی شده تعیین شده است. هدف این کارگاه ها آموزش تکنیک های کلیدی و انتقال ناگفته های لازم برای کسب نمره 7 یا بالاتر به دانشجویان است. در این کارگاه ها، اساتید با تجربه آیلتس تدریس می کنند.

استاد:
سرکار خانم آرزو خدادادی

 

زمان برگزاری :

پنج شنبه 21 اسفند

اهداف کارگاه:

پاسخ به اینگونه سوال ها به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Reading در کارگاه uni-skills این ماه :

1) انواع Task Type های متداول در Reading چیست؟
2) روش ها و تکنیک های سریع پاسخ به سوالات Reading کدامند؟
3) با چه راهکارها و تمرین هایی می توانیم در کوتاه مدت نمره Reading را افزایش دهیم؟
4) چگونه می توان از پس چالش هایی مثل لغات ناآشنا و تخصصی، متون جدید و سنگین با زمانبندی مناسب برآییم؟
5) شباهت و تفاوت متون Reading جنرال و آکادمیک چیست؟

استاد:

 رضا موسوی

زمان برگزاری :

پنجشنبه 1399/12/14

uniskills

اهداف کارگاه:

 1. نحوه صحیح نوشتن یک Introduction با داشتن محتوای کافی چگونه است؟
 2. چگونه می­‌توان پاراگراف­ها را با توجه نظر شخصی دسته­‌بندی و مرتب نمود؟
 3. در مجموع حداقل و حداکثر چه تعداد کلمه می­توان در Writing Task 2 نوشت؟
 4. راهکارهای تقویت و تامین دانش لغت مورد نیاز برای Writing Task 2 چیست؟
 5. ساختار و استفاده از کلمات در Writing Task 2 رسمی است یا غیر رسمی؟
 6. در صورت نداشتن ایده و نظر شخصی برای Writing Task 2 چه راهکاری باید داشت؟
 7. نتیجه گیری و نوشتن یک Conclusion مناسب به چه شکل است.

استاد:

خانم آرزو خدادادی

زمان برگزاری :

پنجشنبه  7 اسفند ماه

آموزش تک مهارتی listening

اهداف کارگاه:

پاسخ به اینگونه سوال ها به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Listening در کارگاه uni-skills این ماه :

1) برای پاسخ دادن به سوال های مختلف Listening چه روش هایی وجود دارد؟

2) با چه تکنیک ها و تمرین هایی می توانم در زمان کوتاه نمره Listening را بالا ببرم؟

3) چطور می توانم از پس چالش هایی مثل لهجه های مختلف، سرعت گفتاری بالا و رد شدن سوال بربیایم؟

استاد:

آقای رضا موسوی

زمان برگزاری :

پنجشنبه  30 بهمن ماه

 

اهداف کارگاه:

پاسخ به اینگونه سوال ها به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Reading در کارگاه uni-skills این ماه :

1) انواع Task Type های متداول در Reading چیست؟

2) روش ها و تکنیک های سریع پاسخ به سوالات Reading کدامند؟

3) با چه راهکارها و تمرین هایی می توانیم در کوتاه مدت نمره Reading را افزایش دهیم؟

4) چگونه می توان از پس چالش هایی مثل لغات ناآشنا و تخصصی، متون جدید و سنگین با زمانبندی مناسب برآییم؟

5) شباهت و تفاوت متون Reading جنرال و آکادمیک چیست؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان برگزاری :

پنجشنبه  23 بهمن ماه

 

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 29- با موضوع Speaking

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  

 1. موضوعات بخش های مختلف شفاهی در کدام زمینه است؟
  چطور می توان ایده ها را برای بخش دوم شفاهی develop کرد؟
  آیا باید در بخش دوم، دو دقیقه کامل صحبت کرد؟
  چه ساختارهایی به افزایش نمره کمک می کنند؟
  چه لغاتی برای ارتقاء نمره شفاهی مناسب هستند، و چه راه هایی برای یادگیری آنها وجود دارد؟
  برای نمره بالا کدام مهمتر است، تند صحبت کردن یا صحیح صحبت کردن؟
  چه روش هایی برای self-study بخش speaking وجود دارد؟
  باید ها و نباید ها برای کسب نمره 7 به بالا در آزمون شفاهی چیست؟

استاد:

سرکار خانم نازدی جلال خان

زمان :

پنجشنبه 16 بهمن ماه

 

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 28- با موضوع Writing task 2

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  

 1. چطور می توان ایده ها را برای بخش دوم شفاهی develop کرد؟
 2. آیا باید در بخش دوم، دو دقیقه کامل صحبت کرد؟
 3. چه ساختارهایی به افزایش نمره کمک می کنند؟
 4. چه لغاتی برای ارتقاء نمره شفاهی مناسب هستند، و چه راه هایی برای یادگیری آنها وجود دارد؟
 5. برای نمره بالا کدام مهمتر است، تند صحبت کردن یا صحیح صحبت کردن؟
 6. چه روش هایی برای self-study بخش speaking وجود دارد؟
 7. باید ها و نباید ها برای کسب نمره 7 به بالا در آزمون شفاهی چیست؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان :

پنجشنبه 9 بهمن  ماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 27- با موضوع  Speaking

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  

 1. چطور می توان ایده ها را برای بخش دوم شفاهی develop کرد؟
 2. آیا باید در بخش دوم، دو دقیقه کامل صحبت کرد؟
 3. چه ساختارهایی به افزایش نمره کمک می کنند؟
 4. چه لغاتی برای ارتقاء نمره شفاهی مناسب هستند، و چه راه هایی برای یادگیری آنها وجود دارد؟
 5. برای نمره بالا کدام مهمتر است، تند صحبت کردن یا صحیح صحبت کردن؟
 6. چه روش هایی برای self-study بخش speaking وجود دارد؟
 7. باید ها و نباید ها برای کسب نمره 7 به بالا در آزمون شفاهی چیست؟

استاد:

سرکار خانم نازدلی جلال‌خان

زمان :

پنجشنبه 25 دی ماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 26- با موضوع Writing Task2

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  

1. نحوه صحیح نوشتن یک Introduction با داشتن محتوای کافی چگونه است؟
2. چگونه می‌توان پاراگراف‌ها را با توجه نظر شخصی دسته‌بندی و مرتب نمود؟
3. در مجموع حداقل و حداکثر چه تعداد کلمه می‌توان در Writing Task 2 نوشت؟
4. راهکارهای تقویت و تامین دانش لغت مورد نیاز برای Writing Task 2 چیست؟
5. ساختار و استفاده از کلمات در Writing Task 2 رسمی است یا غیر رسمی؟
6. در صورت نداشتن ایده و نظر شخصی برای Writing Task 2 چه راهکاری باید داشت؟
7. نتیجه گیری و نوشتن یک Conclusion مناسب به چه شکل می‌باشد؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال‌خان

زمان :

پنجشنبه 11 دی ماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 25- با موضوع Listening

 

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  

برای پاسخ دادن به سوال های مختلف Listening چه روش هایی وجود دارد؟

با چه تکنیک ها و تمرین هایی می توانم در زمان کوتاه نمره Listening را بالا ببرم؟

چطور می توانم از پس چالش هایی مثل لهجه های مختلف، سرعت گفتاری بالا و رد شدن سوال بربیایم؟

 

استاد:

جناب آقای رضا موسوی

زمان: 

پنجشنبه 4 دی ماه

 

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 24- با موضوع Reading

 

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  

1) انواع Task Type های متداول در Reading چیست؟
2) روش ها و تکنیک های سریع پاسخ به سوالات Reading کدامند
3) با چه راهکارها و تمرین هایی می توانیم در کوتاه مدت نمره Reading را افزایش دهیم؟
4) چگونه می توان از پس چالش هایی مثل لغات ناآشنا و تخصصی، متون جدید و سنگین با زمانبندی مناسب برآییم؟
5) شباهت و تفاوت متون Reading جنرال و آکادمیک چیست؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان: 

پنجشنبه 27 آذرماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 23- با موضوع Speaking

 

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  

 1. موضوعات بخش های مختلف شفاهی در کدام زمینه است؟
 2. چطور می توان ایده ها را برای بخش دوم شفاهی develop کرد؟
 3. آیا باید در بخش دوم، دو دقیقه کامل صحبت کرد؟
 4. چه ساختارهایی به افزایش نمره کمک می کنند؟
 5. چه لغاتی برای ارتقاء نمره شفاهی مناسب هستند، و چه راه هایی برای یادگیری آنها وجود دارد؟
 6. برای نمره بالا کدام مهمتر است، تند صحبت کردن یا صحیح صحبت کردن؟
 7. چه روش هایی برای self-study بخش speaking وجود دارد؟
 8. باید ها و نباید ها برای کسب نمره 7 به بالا در آزمون شفاهی چیست؟

استاد:

سرکار خانم نازدی جلال خان

زمان: 

پنجشنبه 29 آبان‌ماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 22 – با موضوع Writing Task2

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  

1. نحوه صحیح نوشتن یک Introduction با داشتن محتوای کافی چگونه است؟
2. چگونه می‌توان پاراگراف‌ها را با توجه نظر شخصی دسته‌بندی و مرتب نمود؟
3. در مجموع حداقل و حداکثر چه تعداد کلمه می‌توان در Writing Task 2 نوشت؟
4. راهکارهای تقویت و تامین دانش لغت مورد نیاز برای Writing Task 2 چیست؟
5. ساختار و استفاده از کلمات در Writing Task 2 رسمی است یا غیر رسمی؟
6. در صورت نداشتن ایده و نظر شخصی برای Writing Task 2 چه راهکاری باید داشت؟
7. نتیجه گیری و نوشتن یک Conclusion مناسب به چه شکل می‌باشد؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال‌خان

زمان :

پنجشنبه 1 آبان‌ماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 21 – با موضوع Listening

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Listening

 1. برای پاسخ دادن به سوال های مختلف Listening چه روش هایی وجود دارد؟
 2. با چه تکنیک ها و تمرین هایی می توانم در زمان کوتاه نمره Listening را بالا ببرم؟
 3. چطور می توانم از پس چالش هایی مثل لهجه های مختلف، سرعت گفتاری بالا و رد شدن سوال بربیایم؟

استاد:

سرکار خانم آرزو خدادادی

زمان :

پنجشنبه 10 مهرماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 20 – با موضوع Reading

 

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Reading

 1. انواع Task Type های متداول در Reading چیست؟
 2.  روش ها و تکنیک های سریع پاسخ به سوالات Reading کدامند؟
 3.  با چه راهکارها و تمرین هایی می توانیم در کوتاه مدت نمره Reading را افزایش دهیم؟
 4.  چگونه می توان از پس چالش هایی مثل لغات ناآشنا و تخصصی، متون جدید و سنگین با زمانبندی مناسب برآییم؟
 5.  شباهت و تفاوت متون Reading جنرال و آکادمیک چیست؟

استاد:

سرکار خانم آرزو خدادادی

زمان :

پنجشنبه 13 شهریورماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 19 – با موضوع Speaking

 

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Speaking

 1. موضوعات بخش های مختلف شفاهی در کدام زمینه است؟
 2. چطور می توان ایده ها را برای بخش دوم شفاهی develop کرد؟
 3. آیا باید در بخش دوم، دو دقیقه کامل صحبت کرد؟
 4. چه ساختارهایی به افزایش نمره کمک می کنند؟
 5. چه لغاتی برای ارتقاء نمره شفاهی مناسب هستند، و چه راه هایی برای یادگیری آنها وجود دارد؟
 6. برای نمره بالا کدام مهمتر است، تند صحبت کردن یا صحیح صحبت کردن؟
 7. چه روش هایی برای self-study بخش speaking وجود دارد؟
 8. باید ها و نباید ها برای کسب نمره 7 به بالا در آزمون شفاهی چیست؟
 9.  

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان :

پنجشنبه 30 مردادماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 18 – با موضوع  Writing Task 1

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Writing

 1. چگونه key features را پیدا کنیم؟
 2. یاد بگیریم Overview چیست و کجا باید آن را بنویسیم؟
 3. چگونه Data را گروه‌بندی کنیم؟
 4. چگونه Introduction بنویسیم؟
 5. چگونه ارتباط بین نمودارها را پیدا کنیم؟
 6. چه Data‌هایی را باید با هم مقایسه کنیم؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان :

جمعه 24 مردادماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 17 – با موضوع  Writing Task 2

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Writing

 1. نحوه صحیح نوشتن یک Introduction با داشتن محتوای کافی چگونه است؟
 2. چگونه می­توان پاراگراف­ها را با توجه نظر شخصی دسته­بندی و مرتب نمود؟
 3. در مجموع حداقل و حداکثر چه تعداد کلمه می­توان در Writing Task 2 نوشت؟
 4. راهکارهای تقویت و تامین دانش لغت مورد نیاز برای Writing Task 2 چیست؟
 5. ساختار و استفاده از کلمات در Writing Task 2 رسمی است یا غیر رسمی؟
 6. در صورت نداشتن ایده و نظر شخصی برای Writing Task 2 چه راهکاری باید داشت؟
 7. نتیجه گیری و نوشتن یک Conclusion مناسب به چه شکل می­باشد؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان :

پنج شنبه 16مردادماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 16 – با موضوع Listening

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Listening

برای پاسخ دادن به سوال های مختلف Listening چه روش هایی وجود دارد؟

با چه تکنیک ها و تمرین هایی می توانم در زمان کوتاه نمره Listening را بالا ببرم؟

چطور می توانم از پس چالش هایی مثل لهجه های مختلف، سرعت گفتاری بالا و رد شدن سوال بربیایم؟

استاد:

سرکار خانم آرزو خدادادی

زمان :

پنج شنبه 19تیرماه

کارگاه آموزشی یک روزه دوره 15 – با موضوع Reading

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Reading

انواع Task Type های متداول در Reading چیست؟

روش ها و تکنیک های سریع پاسخ به سوالات Reading کدامند؟

با چه راهکارها و تمرین هایی می توانیم در کوتاه مدت نمره Reading را افزایش دهیم؟

چگونه می توان از پس چالش هایی مثل لغات ناآشنا و تخصصی، متون جدید و سنگین با زمانبندی مناسب برآییم؟

شباهت و تفاوت متون Reading جنرال و آکادمیک چیست؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان :

پنج شنبه 5 تیرماه

 

کارگاه آموزشی IELTS Uni-Skills دوره 14 – با موضوع  Speaking

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Listening 

برای پاسخ دادن به سوال های مختلف Listening چه روش هایی وجود دارد؟

با چه تکنیک ها و تمرین هایی می توانم در زمان کوتاه نمره Listening را بالا ببرم؟

چطور می توانم از پس چالش هایی مثل لهجه های مختلف، سرعت گفتاری بالا و رد شدن سوال بربیایم؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان :

پنج شنبه 12دی‌ماه

کارگاه آموزشی IELTS Uni-Skills دوره 13 – با موضوع Writing Task 2

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Listening 

برای پاسخ دادن به سوال های مختلف Listening چه روش هایی وجود دارد؟

با چه تکنیک ها و تمرین هایی می توانم در زمان کوتاه نمره Listening را بالا ببرم؟

چطور می توانم از پس چالش هایی مثل لهجه های مختلف، سرعت گفتاری بالا و رد شدن سوال بربیایم؟

استاد:

سرکار خانم نازلی جلال خان

زمان :

پنج شنبه 12دی‌ماه

 

کارگاه آموزشی IELTS Uni-Skills دوره 12 – با موضوع Listening

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Listening 

برای پاسخ دادن به سوال های مختلف Listening چه روش هایی وجود دارد؟

با چه تکنیک ها و تمرین هایی می توانم در زمان کوتاه نمره Listening را بالا ببرم؟

چطور می توانم از پس چالش هایی مثل لهجه های مختلف، سرعت گفتاری بالا و رد شدن سوال بربیایم؟

استاد:

سرکار خانم آرزو خدادادی

زمان :

پنج شنبه 28 آذر ماه

 

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Reading 

1) انواع Task Type های متداول در Reading چیست؟

2) روش ها و تکنیک های سریع پاسخ به سوالات Reading کدامند؟

3) با چه راهکارها و تمرین هایی می توانیم در کوتاه مدت نمره Reading را افزایش دهیم؟

4) چگونه می توان از پس چالش هایی مثل لغات ناآشنا و تخصصی، متون جدید و سنگین با زمانبندی مناسب برآییم؟

5) شباهت و تفاوت متون Reading جنرال و آکادمیک چیست؟

استاد: 

رضا موسوی

زمان:

پنج شنبه 9 آبان ماه

 

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Writing Task 1 Academic

1) چه نمودارهایی در Task 1 آیلتس است؟

2) Overview چیست، چقدر مهم است، کجا و چطور باید آن را نوشت؟

3) Key feature ها چه هستند و چگونه می توان آنها را پیدا کرد؟

4) چگونه می توان داده­ ها را گروه­بندی و مقایسه کرد؟

5) چطور می توان ارتباط بین دو یا چند نمودار را پیدا کرد؟

6) طریقه نوشتن یک Introduction چیست؟

7) در Task 1 پاراگراف بندی چگونه است؟

استاد :

آرزو خدادادی

زمان : 

پنج شنبه 11 مهر ماه

UniSkills-01-01

 

اهداف ای کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Speaking

1) موضوعات بخش های مختلف شفاهی در کدام زمینه است؟

2) چطور می توان ایده ها را برای بخش دوم شفاهی develop کرد؟

3) آیا باید در بخش دوم، دو دقیقه کامل صحبت کرد؟

4) چه ساختارهایی به افزایش نمره کمک می کنند؟

5) چه لغاتی برای ارتقاء نمره شفاهی مناسب هستند، و چه راه هایی برای یادگیری آنها وجود دارد؟

6) برای نمره بالا کدام مهمتر است، تند صحبت کردن یا صحیح صحبت کردن؟

7) چه روش هایی برای self-study بخش speaking وجود دارد؟

استاد :

آرزو خدادادی

زمان : 

پنج شنبه 11 مهر ماه

 

اهداف این کار گاه پاسخ به سوال های زیر  به همراه تمرین های عملی تمامی بخش های آزمون Writing Task 2 

1- یک Introduction خوب شامل چه ویژگی است و چگونه باید آن را نوشت؟

2- موضوعات پاراگراف ها را چگونه و چطور می توان develop کرد؟

3- در پایان چطور باید نتیجه گیری کرد و خصوصیات یک Conclusion خوب چیست؟

4- چه ساختارهایی به افزایش نمره کمک می کنند؟

5- چه لغاتی برای Writing Task 2 مناسب هستند و چه راه هایی برای یادگیری آنها وجود دارد؟

6- اگر در Writing Task 2  تعداد کلمات کمتر یا بیشتری بنویسم، تاثیر منفی یا مثبتی روی نمره می گذارد؟

استاد :

نازلی جلال خان

زمان : 

پنج شنبه 17 مرداد ماه 98

تماس با پشتیبانی
تماس با پشتیبانی

ثبت نام

کارگاه

لوکیشن محل برگزاری

لوکیشن محل برگزاری

کارگاه آیلتس چیست؟

کارگاه های آیلتس هستند که در یک روز یکی از مهارت های آزمون های آیلتس تدریس می شود

چه مهارت‌های در کارگاه آیلتس آموزش داده می‌شود

در کارگاه آیلتس مهارت‌های زیر به شما آموزش داده می‌شود

listening

writing

Speaking

7 دیدگاه دربارهٔ «کارگاه تک مهارتی آیلتس دوره 45 با موضوع Writing+ آرشیو کارگاه‌های برگزار شده»

 1. پارسال من کارگاه ریدینگ رو اومدم به صورت حضوری و واقعا مفید بود، امیدوارم آنلاین هم خوب باشه

  1. پشتیبان سایت

   خوشحالیم تجربه خوبی داشتید.با سپاس از ثبت دیدگاهتون

  1. پشتیبان سایت

   کارگاه های تک مهارتی برای سهولت استفاده توسط افراد دانشجو و یا کارمند در روزهای آخر هفته برگزار میشود.پیشنهاد شما هم با واحد آیلتس مطرح میشود.

 2. علی رضا محمودی

  من توی کارگاه قبلی شرکت کردم. مطالب و روش تدریس با کلاس های دیگری که شرکت کرده ام خیلی متفاوت بود و بعد از آزمون ماک 1 نمره افزایش نمره داشتم.

  1. پشتیبان سایت

   این کارگاه ها حضوری برگزار میشود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 84347481

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *