آزمون آزمایشی IELTS دوره 128 و 129 برگزار شد

0

صد و بیست و هشتمین آزمون IELTS Pro-Mock سفیر، در تاریخ 97/08/24، روز پنجشنبه، با 101 شرکت کننده، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، در محل برگزاری آزمون های بین المللی، دفتر مرکزی شماره 2 سفیر، خیابان شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 15 برگزار شد.

در نوبت صبح، تا ساعت 8:40 ، Check in شرکت کنندگان تکمیل شد و شرکت کنندگان تا ساعت 9 داخل سالن تست Headset انجام دادند. آزمون ساعت 9 الی 12 برگزار شد.

بعد از آزمون، Masterclass ساعت 12:30 الی 14 برای شرکت کنندگان آزمون، با موضوع Writing Task 1، توسط سر کار خانم آرزو خدادادی، برگزار شد.

آزمون نوبت بعد از ظهر، ساعت 14 الی 17 برگزار شد.

Check in شرکت کنندگان ساعت 13:40 تکمیل و همه در سالن حضور داشتند و تا ساعت 14 تست Headset انجام دادند.

آزمون شفاهی تمامی شرکت کنندگان از روز شنبه 19 آبان تا روز پنجشنبه 24 آبان، برگزار شد.

آزمون بعدی، در تاریخ 97/09/08 روز پنجشنبه، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و آزمون شفاهی شرکت کنندگان، قبل از آزمون کتبی، برگزار خواهد شد.

ثبت نام آزمون از طریق www.natoos.com ، قسمت آزمون های بین المللی، هم اکنون امکان پذیر می باشد.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه