زبان آموز گرامی

به سامانه تعیین سطح آنلاین آکادمی زبان سفیر گفتمان خوش آمدید.

جهت شرکت در آزمون آنلاین یکی از دو روش پایین را انتخاب نمائید.

جهت شرکت در آزمون آنلاین به صورت کتبی در سامانه آموزشگاه زبان سفیر بر روی دکمه زیر کلیک نمائید.

آزمون آنلاین کتبی

جهت شرکت در آزمون آنلاین به صورت شفاهی در سامانه سایبرتاک (آموزشگاه زبان سفیر) بر روی دکمه زیر کلیک نمائید.


آزمون آنلاین شفاهی