آموزش ضمن خدمت اساتید موسسه سفیرگفتمان (OJT)- موضوع Designing a Task-Based Syllabus

0

در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارتهای آموزشی اساتید موسسه سفیر گفتمان به اطلاع می رساند در تاریخ های 12و 13و 14 بهمن ماه سال  1398 OJT  با موضوع Task Designدر واحد یوسف آباد برگزار خواهد گردید. شما اساتید محترم می توانید جهت آمادگی بیشتر از برگزاری دوره، مقاله شماره یک با موضوع Designing a Task-Based Syllabus را مطالعه نمایید.

 

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه