تقویت مهارت Speaking در جلسات iTalk

هدف اصلی دوره های زبان انگلیسی عمومی در آکادمی زبان سفیر گفتمان، تقویت مکالمه بوده و برای رسیدن به این مهم، برنامه ریزی های دقیقی توسط اعضای شورای سیاستگذاری آموزش سفیر انجام پذیرفته است. از جمله این برنامه ها، طراحی محصولاتی منحصر به فرد و اختصاص دو جلسه در هر ترم، تحت عنوان جلسات iTalk، به speaking می باشد.

محصولات iTalk در سه نوع Footage، Movie Talk و Juke Box توسط دپارتمان توسعه محتوای مجازی سفیر طراحی و ساخته شده اند. در این محصولات از فیلمها و سریالهای روز و همچنین موسیقی جهت آشنایی زبان آموزان با زبان انگلیسی واقعی (authentic language) استفاده شده و بر اساس آن، فعالیتهای آموزشی متنوعی در راستای افزایش زمان بحث و گفتگو در کلاس طراحی شده اند.

تمامی این محصولات دارای سه بخش Pre Watch ، Show Time و Post Watch بوده و ضمن فراهم کردن موقعیتهای واقعی استفاده از دانش زبانی و درگیر کردن زبان آموزان در بحثهای گروهی، آنها را با لغات و اصطلاحات روزمره مورد نیاز در مکالمه زبان انگلیسی آشنا میکنند.

شایان ذکر است، فعالیتهایی که سبب تقویت مهارت speaking میشوند، محدود به این دو جلسه نبوده و در تمامی جلسات از بحثهای گروهی، presentation، role play و غیره جهت تمرین مکالمه زبان انگلیسی استفاده میشود. آنچه جلسات iTalk را متمایز میسازد، تمرکز محض بر روی speaking و تمرین آن با استفاده از به روزترین متدهای تدریس در جهان است.