جدول آزمون های IELTS آیلتس تهران

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3٫67 out of 5)
Loading...
نام مرکزمدلنوع آزمونتاریخ شمسیشهر
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/10/15تهران
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/10/15تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/10/22تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/10/22کرج
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/10/29تهران
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/10/29تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/10/29شیراز
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/10/29شیراز
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/10/29کرج
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/10/29کرج
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/11/13تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/11/25تهران
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/11/25تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/11/25کرج
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/11/25کرج
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/12/04تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/12/04شیراز
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/12/04کرج
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/12/11تهران
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/12/11تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/12/18تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/12/23تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/12/23شیراز
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/12/23کرج
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/01/17تهران
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/01/17تهران
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/01/17کرج
آیلتس تهرانIELTSGeneral97/01/17کرج
آیلتس تهرانIELTSAcademic97/01/24تهران
به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه

من ربات نیستم *