Before Watching

هدف از ارائه این بخش آماده سازی ذهن زبان آموزان و آشنا ساختن ایشان با تم، فضا و ژانر فیلم است. این بخش غالباً در دو تا  چهار قسمت ارائه می گردد. هر قسمت شامل فعالیت هایی متفاوت مانند آشنایی با لغات فیلم، بررسی کلیپ هایی از فیلم، مکالمه زبان انگلیسی در مورد موضوع اصلی فیلم و … می شود. لازم به ذکر است که اکثر قسمت ها در غالب فعالیت های گروهی و یا دو نفره در سالن توسط زبان آموزان انجام می شوند و سپس پاسخ هر بخش با کمک مربیان و مجری برنامه به زبان آموزان انتقال می یابد.

 مکالمه زبان انگلیسی جهت درگیر کردن ذهن زبان آموزان

حدس زدن لغات کلیدی

درک معنی لغات کلیدی

بالا بردن قوه تحلیل دانشجویان

ارسال دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --