Take Away Activities

در این بخش فعالیت های هدفمند با تمرکز بر روی مهارت  های خواندنی،  نوشتاری و همچنین لغات کلیدی فیلم ارائه می گردند. این بخش غالباً در دو تا  چهار قسمت ارائه می گردد. هر قسمت شامل فعالیت هایی متفاوت مانند کامل کردن متن، انشا، تصحیح جملات فیلم، یافتن هم معنی و … می شود. انجام تمامی فعالیت های این بخش به عهده زبان آموزان بوده تا در منزل نیز به وسیله این بسته آموزشی با زبان انگلیسی در تماس باشند.

واژه نامه برای لغات کلیدی

طرح کردن پایان جایگزین

چک کردن مفهوم

حل جدول برای لغات مهم

ارسال دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --