دوره بیستم ملاقات حضوری با مدیر عامل سفیر گفتمان

0

هر دو ماه یک نوبت چهارشنبه ها با تعیین وقت قبلی.
ویژه دانشجویان، اساتید و پرسنل

تاریخ ملاقات:

98/10/04
برای تعیین وقت لطفا با شماره 84347140 تماس حاصل فرمایید.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه