محصولات جدید آموزشی آنلاین (محصول شماره 7 آزمون های تایپ C)

0

آزمون های آنلاین تایپ Online Quiz Type C منطبق بر سیستم و کتب آموزشی دوره های بزرگسالان و نوجوانان

– هدف از طراحی آزمون های آنلاین در دپارتمان آموزش مجازی،  آموزش زبان انگلیسی و در عین حال سنجش دانش زبان آموزان است. زبان آموزان پس از انجام دادن این آزمون ها به پاسخ های تشریحی که نمایانگر دلایل آموزشی پاسخ های درست و اشتباه بوده دسترسی خواهند داشت.

  • ویژگی های آزمون های آنلاین تایپ Online Quiz) C) :

1) سوالات از کتب مورد استفاده در دوره های مختلف، از بخش های گرامر، واژگان و کاربردهای زبانی رایج در مکالمات روزمره به زبان انگلیسی استخراج شده اند.

2) آزمونها شامل قسمت شنیداری (listening) ، خواندن (reading) ، اشتباهات رایج (common mistakes) و سوالات گرامر و لغت به صورت متن و مکالمه زبان می باشد.

2) زبان آموزان می توانند پس از درج و یا انتخاب پاسخ سوالات، گزینه های قبلی را مرور کرده و در صورت نیاز پاسخ های انتخاب شده را تصحیح نمایند.

3) پس از اتمام آزمون، نتیجه دریافت شده به صورت درصد برای زبان آموزان به نمایش درآمده و همچنین پاسخ های صحیح و اشتباه با رنگ های تعریف شده مشخص می گردند. (پاسخ صحیح: رنگ سبز – پاسخ اشتباه : رنگ قرمز  –  پاسخ انتخابی به رنگ زرد )

4) با توجه به اولویت امر آموزش و یادگیری در طراحی آزمون های آنلاین، پاسخ های تشریحی که نمایانگر دلایل آموزشی پاسخ های درست و اشتباه می باشد، در دسترس زبان آموزان قرار می گیرد. لازم به ذکر است کلیه پاسخ های تشریحی از منابع معتبر و استاندارد استخراج شده اند.

5) دسترسی به سوالات به تعداد دفعات نامحدود یکی دیگر از ویژگی های مهم آزمون های آنلاین می باشد. در این حالت با توجه به تعداد دفعات ثبت پاسخ ها، به منظور بررسی میزان پیشرفت زبان آموزان نتایج به صورت جداگانه قابل مشاهده است.

 

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه