سفیر سازمان یادگیرنده

سازمان های یادگیرنده از تجربه ها می آموزند، ریسک می پذیرند، از نتایج حاصله احساس رضایت می کنند و به توانمند سازی و پویایی سازمان کمک می کنند.

 • ما همواره جلسات منظم آموزشی برگزار می کنیم.
 • ما همواره در کنار مشغله کاری به یادگیری گروهی و تیمی مشغولیم.
 • ما همواره از اساتید برجسته مدیریت جهت ارتقاء سطح دانش مدیران خود دعوت به عمل می آوریم.
 • ما همواره در اتاق های فکر سرگرم تولید ایده هستیم و مدیریت مشارکتی را تجربه می کنیم.
 • ما همواره به صورت گروهی مشغول به کسب دانش و آگاهی گسترده هستیم و کتاب های مدیریتی مطالعه میکنیم.
 • یادگیری نیاز همیشگی ما مدیران و کارکنان است.
 • ما همواره به طور دائم می آموزیم.
 • یادگیری سازمانی فرایند کشف و اصلاح خطاهاست.

به همین منظور هر سال دوره های آموزش ضمن خدمت برای کارمندان و اساتید آکادمی سفیر گفتمان برگزار میگردد.

دوره های برگزار شده برای کارمندان اداری سفیر :

 • فروش هیپنوتیزمی توسط مهندس نیما کیمیایی
 • مهندسی بهبود و توسعه ی فردی توسط مهندس نیما کیمیایی
 • زبان بدن تخصصی توسط مهندس نیما کیمیایی
 • ارتقای هوش گفتاری توسط دکتر شهرام رحیمی
 • متقاعد سازی توسط جمال قمری

دوره های برگزار شده برای اساتید سفیر :

 • Task-based Language Teaching
 • Reflection
 • Paced Teaching
 • Teenage Spirit in Language Classes
 • No Learner Left Behind
 • Context
 • Freer Practice