سفیر و روز بیابان زدایی

0

” ما به درختان نیازمندیم” یک انجمن غیر انتفاعی سوئیسی است که توسط آقای محمد تاجران در سال ۲۰۱۴ در شهر ژنو سوئیس پایه گذاری شده است.

آقای محمد تاجران از سال ۲۰۰۶ در حال سفر به دورِ دنیا با دوچرخه است و تا سپتامبر ۲۰۱۶ مسافتی معادل ۶۳۰۰۰ کیلومتر را در ۵۲ کشور رکاب زده است .در حالی‌ که کودکان را به عشق ورزیدن و احترام نهادن به طبیعت با تأکید بر اهمیت دارا بودن از محیط زیستی سالم و پایدار برای زندگی بهتر تشویق میکند.

آقای محمد تاجران این کار را با مراجعه به مدارس، ارائه کارگاه‌های آموزشی برای کودکان، صحبت با آنها و گفتگو میان کودکان انجام میدهد و از درخت به عنوان عنصری از طبیعت که سمبل بخشندگی و زندگی‌ است استفاده می‌کند.

تا سپتامبر ۲۰۱۶ آقای محمد تاجران بالغ بر ۵۰۰ کارگاه را در بیش از ۱۸۲ مدرسه و در ۵۲ کشور برگزار کرده است و با کمک دانش آموزان و مردم در حدود ۱۰۱۵ اصله درخت کاشته است .

توجه زیاد مردم به این پروژه و علاقه آنها به همکاری انگیزه ای‌‌ شد که آقای محمد تاجران برای جلب همکاری افرادی که دارای علاقه مشترکی نسبت به طبیعت هستند در سال ۲۰۱۴ تصمیم به ایجاد یک انجمن غیر انتفاعی بگیرد تا این پروژه در کشور‌های دیگر توسط جوامع محلی قابل اجرا باشد.

این ایده باعث ارتقاء آموزش از سطح فردی به حرکتی‌ اجتماعی خواهد شد و قدر مسلم کودکان بیشتری تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

به این امید که در آینده شاهد میزان احترام بیشتری نسبت به طبیعت باشیم.

موسسه زبان سفیر گفتمان نیز در راستای مسئولیت اجتماعی خود و حفظ محیط زیست و ارزش گذاری به درختان اقدام به برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی با این انجمن نموده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر،حمایت، کمک مالی و یا عضویت در انجمن به سایت www.weneedtrees.net  مراجعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه