موسسه سفیرگفتمان کرمانشاه

خورشیدی
محسن خورشیدی
کارآفرين و سرمايه‌گذار