شرکت‌های طرف قرارداد دوره‌های انگلیسی در سال 99

0

موسسه سفیرگفتمان در راستای گسترش خدمات آموزشی خود، با توجه به نیاز شرکت‌ها و سازمان‌های متقاضی، اقدام به برگزاری دوره های انگلیسی و فرانسه در فضای شرکت‌ها و به صورت آنلاین می‌نماید. دوره‌های انگلیسی برگزار شده ویژه شرکت‌ها از ابتدای سال 99 تا دی ماه 99 به شرح زیر هستند:

1-صلیب سرخ

2- خطوط لوله و مخابرات تهران

3- پارس حیات

4- خطوط لوله و مخابرات اصفهان

5- شرکت آی تی هیال و سام سبا (هیالوس)

6- خطوط لوله ومخابرات کرمانشاه

7- موسسه رهیافت (دانشگاه خاتم زیر نظر بانک پاسارگاد)

8- شرکت توفیق دارو

9- سازمان زیبا سازی شهرداری

10-شرکت حمل ونقل شهاب ثاقب

11- فروشگاه زنجیره ای جین وست

12- شرکت پشتیبان مهر

13- شرکت سکوآ اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی

14- صرافی ملی

15- شرکت JTI

16- شرکت گسترش پاسارگاد

17-دبیرستان و دبستان روشنگر

18- شرکت مرغ اجداد زربال

19- مدرسه سیمای نور

20- مدرسه ماهور

21- شرکت آرین تخته

22- مدرسه بهار مدرسی

23- وزارت اقتصاد

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه