صد و دهمین آزمون آزمایشی آیلتس در محل برگزاری آزمون های بین المللی برگزار شد.

0

گروه آزمون های بین المللی سفیر، صد و دهمین آزمون آزمایشی آیلتس را در تاریخ 96/11/07 ، روز شنبه، در محل برگزاری آزمون های بین المللی، خیابان شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 15 برگزار کرد.

این آزمون در نوبت صبح رأس ساعت 9 شروع شد.

آزمون شفاهی از روز یکشنبه مورخ 96/11/08 تا روز پنجشنبه مورخ 96/11/12 برگزار می شود.

شرکت کنندگان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شدند. ساعت 8:20 Check in شروع شد.

پس از اتمام آزمون، پیشنهاداتی توسط ممتحن جهت ارتقای نمره شرکت کنندگان در بخش های Reading، Listening و Reading به شرکت کنندگان ارائه شد و در پایان چند نمونه سوال های Writing در اختیار شرکت کنندگان برای تمرین بیشتر، قرار گرفت.

آزمون بعدی در تاریخ 96/11/28 ، روز شنبه، نوبت صبح برگزار خواهد شد.

ثبت نام این آزمون و آزمون بعدی تا آخر سال 96، از طریق www.natoos.com ، قسمت آزمون های بین المللی، هم اکنون امکان پذیر می باشد.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه