صد و دوازدهمین آزمون آزمایشی آیلتس در محل برگزاری آزمون های بین المللی برگزار شد.

0

دوره صد و دوازدهمین آزمون Pro-Mock، آزمون آزمایشی IELTS، در تاریخ 18 اسفند 96 در نوبت صبح در محل برگزاری آزمون های بین المللی، خیابان شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 15، برگزار شد.

گروه آزمون های بین المللی سفیر، صد و دوازدهمین آزمون آزمایشی آیلتس و همچنین آخرین آزمون سال 96 را در تاریخ 96/12/18 ، روز جمعه، در محل برگزاری آزمون های بین المللی، خیابان شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 15 برگزار کرد.

این آزمون در نوبت صبح، رأس ساعت 9 شروع شد.

شرکت کنندگان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شدند. ساعت 8 Check in شروع شد.

2 نفر از شرکت کنندگان، به علت تاخیر، آزمون Listening را از دست دادند و پس از اتمام آزمون Listening، وارد سالن شده و در بخش های Reading و Writing شرکت کردند.

تعدادی از اساتید و کارشناسان سفیر هم در این آزمون شرکت کردند.

آزمون شفاهی مربوط به این آزمون، از روز یکشنبه مورخ 96/12/13 تا روز پنجشنبه مورخ 96/12/17 برگزار شد.

پس از اتمام آزمون، ساعت 12 الی 12:50، Session Post Mock IELTS، برگزار شد که در آن پیشنهاداتی توسط ممتحن جهت ارتقای نمره شرکت کنندگان در بخش های Listening، Reading و Writing به شرکت کنندگان ارائه شد.

در بخش Writing، به مباحث مهمی از جملهResponse  Task و Type Question و Paragraphing اشاره شد.

توضیحاتی درباره سه بخش Speaking و نکاتی که شرکت کنندگان در این خصوص باید مورد توجه قرار دهند، در اختیارشان قرار گرفت.

در پایان، نمونه سوال های Writing برای تمرین بیشتر به شرکت کنندگان تحویل داده شد.

آزمون بعدی و اولین آزمون سال 97 در تاریخ 97/01/23 روز پنجشنبه، نوبت صبح، از ساعت 9 الی 12 و آزمون شفاهی آن، از تاریخ 97/01/18 الی 97/01/22 برگزار خواهد شد.

پس از آزمون، ساعت 12 الی 12:30، Session Post Mock IELTS ، برگزار خواهد شد.

ثبت نام این آزمون از طریق www.natoos.com ، قسمت آزمون های بین المللی، هم اکنون امکان پذیر می باشد.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه