صد و سیزدهمین آزمون آزمایشی آیلتس در محل برگزاری آزمون های بین المللی برگزار شد.

0

گروه آزمون های بین المللی سفیر، صد و سیزدهمین آزمون آزمایشی آیلتس و همچنین اولین آزمون سال 97 را در تاریخ 97/01/23 ، روز پنجشنبه، در محل برگزاری آزمون های بین المللی، خیابان شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 15 برگزار کرد.

این آزمون در نوبت صبح، رأس ساعت 9 شروع شد.

شرکت کنندگان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شدند. ساعت 8:15 Check in شروع شد.

تعدادی از اساتید سفیر هم در این آزمون شرکت کردند.

آزمون شفاهی مربوط به این آزمون، از روز شنبه مورخ 97/01/18 تا روز چهارشنبه مورخ 97/01/22 برگزار شد.

پس از اتمام آزمون، ساعت 12 الی 14، Masterclass Pro-Mock IELTS، برگزار شد که در آن به شرکت کنندگان مطالبی راجع به Writing Task 2 ارائه شد.

در بخش Writing، به مباحث مهمی از جملهResponse  Task و Type Question و Paragraphing اشاره شد.

در پایان، نمونه سوال های Writing برای تمرین بیشتر به شرکت کنندگان تحویل داده شد.

آزمون بعدی در تاریخ 97/02/06 روز پنجشنبه، نوبت صبح، از ساعت 9 الی 12 و آزمون شفاهی آن، از تاریخ 97/02/01 الی 97/02/05 برگزار خواهد شد.

پس از آزمون، ساعت 12 الی 14، Masterclass Pro-Mock IELTS، برگزار خواهد شد.

ثبت نام این آزمون از طریق www.natoos.com ، قسمت آزمون های بین المللی، هم اکنون امکان پذیر می باشد.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه