صد و هشتمین آزمون آزمایشی آیلتس در محل برگزاری آزمون های بین المللی برگزار شد.

0

دوره صد و هشتمین آزمون Pro-Mock، آزمون آزمایشی IELTS، در تاریخ 2 دی 96 در نوبت صبح در محل برگزاری آزمون های بین المللی، خیابان شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 15، برگزار شد.

گروه آزمون های بین المللی سفیر، صد و هشتمین آزمون IELTS Pro-Mock را در تاریخ 96/10/02 در محل برگزاری آزمون های بین المللی، خیابان شریعتی، خیابان یزدانیان، پلاک 15 برگزار کرد.

این آزمون در نوبت صبح رأس ساعت 9 شروع شد.

شرکت کنندگان یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری آزمون حاضر شدند. ساعت 8:20 Check in شروع شد.

یکی از شرکت کنندگان به علت دیر رسیدن، آزمون Listening را از دست داد و 10 دقیقه پس از شروع آزمون Reading وارد سالن شد.

پس از اتمام آزمون، پیشنهاداتی توسط ممتحن جهت ارتقای نمره شرکت کنندگان در بخشهای Reading، Listening به شرکت کنندگان ارائه شد و در پایان چند نمونه سوال های Writing در اختیار شرکت کنندگان برای تمرین بیشتر، قرار گرفت.

پس از آزمون، با یکی از شرکت کنندگان، در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون Pro-Mock، مصاحبه ای انجام شد.

آزمون بعدی در تاریخ 96/10/21، روز پنجشنبه، نوبت صبح برگزار خواهد شد.

ثبت نام این آزمون از طریق www.natoos.com ، قسمت آزمون های بین المللی، هم اکنون امکان پذیر می باشد.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه