فرم سنجش رضایت از کلاسهای آنلاین

فرم سنجش رضایت از کلاسهای آنلاین

  • زبان آموز گرامی

    ضمن سپاس از حضور گرم سرکار عالی / جنابعالی در موسسه سفیر ، پرسشنامه ای که در پیش رو دارید صرفا جهت انجام یک پروژه تحقیقاتی سنجش رضایت زبان آموزان و در راستای بهبود کیفیت خدمات بوده و اطلاعات شما محرمانه باقی می ماند. خواهشمند است به سوالات ذیل به صورت دقیق پاسخ دهید.

  • میزان رضایت