سفیر و ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست

زمین زادگاه و مامن اول و آخر تمامی موجودات زنده ی هستی ، زمینی که خالصانه و خاضعانه تمام داشته ی خود را وقف حمایتی بی دریغ میکند و ما که به عنوان اشرف مخلوقات دینی سنگین بر گردن داریم.

اینک در برهه ای که بیش از پیش محیط زیست نیازمند یاری من و توست تصمیم گرفتیم تا دست یاری دراز کنیم نه به سوی این بخشنده ی بزرگوار بلکه به سمت فرزندان خود ، به سمت فرزندانی که اگر امروز من و تو ما نشویم شاید هیچ وقت نتوانند تصوری از سر سبزی و زندگی در ذهن خود بپرورانند ، فرزندانی که اگر امروز من و تو دست یکدیگر را به گرمی نفشاریم شاید هیچ وقت نتوانند لذت استشمام بوی خاک و نم باران را در مخیلیِ خود رَج بزنند.

قدم در راهی نهادیم که جز به ادامه ی زندگی به مقصد دیگری ختم نشود و جز برای احیای طبیعت و انسانیت هدفی در دل نپروراندیم.

امروز روزیست که باید فردا را ساخت پیش از آنکه فردا مارا تبدیل به دیروزی فراموش شده کند و ما استوارترین گام های خود را هزینه ی این راه خواهیم کرد تا بار دیگر همگام با شما از طبیعت و جامعه ای عاری از ناپاکی ها بهره مند شویم و با خیالی آسوده آینده را به آیندگان تحویل دهیم .

ما مسئولیم ما مسئول تمامی اشتباهاتی هستیم که در قبال جامعه انجام داده ایم اما تنها ابراز این اشتباه کفایت نمیکند ما مسئولیم تا در کنار یکدیگر با اصلاح رفتار شخصی به جبران گذشته بشتابیم .

این من و تو هستیم که باید با عزمی راسخ در جهت رفع مشکلات جامعه و طبیعت حرکت کنیم و خوشحال و مفتخریم که اعلام کنیم سفیر مسافر این سفر شده است، با دستی که آماده ی گرفتن دستهای مهربان شماست و همراهی شما را می طلبد.

روز درختکاری در سفیر
کارگاه آموزشی حفظ محیط زیست در سفیر
روز بیابان زدایی سفیر
تور دوچرخه سواری در سفیر

ارسال دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --