آموزشگاه زبان سفیرگفتمان تبریز

تبریز، ولیعصر، فلکه همافر
فرید صفایی فرد
فرید صفایی فرد
کارآفرين و سرمايه‌گذار
سفیر گفتمان تبریز