«نابینایان» در نشر سفیر منتشر شد!

0

موریس مترلینک نویسنده، شاعر و فیلسوف بلژیکی (1949-1862) برنده‌ی نوبل ادبیات در سال 1911 و برنده‌‌ی جایزه‌ی ادبیات نمایشی فرهنگستان زبان و ادبیات فرانسه در بیشتر آثار خود به فلسفه‌ی هستی می‌پردازد. در نظر او درک هستی کامل نمی‌شود مگر وقتی که مرگ را به عنوان بخشی از آن پذیرفته باشیم. موضوعی که در این سه نمایشنامه نیز به آن پرداخته می‌شود، واکنش انسان‌ها به مرگ و دریافت آنها از این مسئله است. شخصیت‌های او در شرایط و موقعیت‌های مختلف به گونه‌ای متفاوت با این مسئله روبرو می‌شوند. او با روایتی سمبلیک، مرگ را جزئی از زندگی و کامل‌کننده‌ی آن تصویر می‌کند.

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه