نتایج تیم فوتسال نوجوانان سفیر گفتمان در لیگ آسیا ویژن

0

نتایج حضور و تلاش تیم نوجوانان سفیرگفتمان در لیگ آسیا ویژن

هفته ی اول : سفیر گفتمان 6 دارالشفاء ورامین 3
هفته ی دوم : کیان پایتخت 2 سفیر گفتمان 7
هفته ی سوم : پارسیان شهر قدس 1 سفیر گفتمان 0
هفته ی چهارم : سفیر گفتمان 5 سفید پوشان آریا 0
هفته ی پنجم : آراز ورامین 1 سفیر گفتمان 2
هفته ی ششم : دارالشفاء ورامین 1 سفیر گفتمان3

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه