پرسنل سفیر باشید

شرایط احراز شغل

  • تحصیلات: حداقل دیپلم و حداکثر لیسانس.
  • سن: حداقل 20 و حداکثر 30 سال.
  • تجربه : ترجیحاً در مشاغلی که با مشتریان مستقیماً در ارتباطات بوده اند .
  • عدم استعمال هر گونه مواد مخدر و دخانیات.
  • عدم سوء پیشینه .
  • داشتن سلامت کامل جسمی / روحی .
  • آشنایی با نرم افزار office
  • آشنایی با زبان انگلیسی – پایان مقطع PI و تعهد ادامه ی تحصیل تا سطح 506