واحد تخصصی ترجمه

شعبه تخصصی ترجمه:

سهروردی شمالی- خیابان قندی (پالیزی)- نبش خیابان 22 (شهید طاهری)

شماره تماس : 88544960

دلارم کامسروی

کارشناس اداری: دلارام کامسروی


ارسال دیدگاه