سفیر و روز درختکاری

0

سفیر و روز درختکاری در اسفند 97

بر درختانی تکیه خواهیم زد که نهالشان در یک روز بهاری به دست مسافران سفیری کاشته شده است.
پانزده اسفند بهانه ای شد برای شروع حرکتی به مقصد آینده بهانه ای برای ادای دینی به طبیعتی که خالصانه خود را وقف زندگی تمامی موجودات زنده کرده است .
امروز درختی کاشتیم تا فردا بر آن تکیه کنیم و از بازدمش دمی تازه کنیم و آرامشی در سایه ی امن آن داشته باشیم و با هر نفس یادی کنیم از روزی که همه دست در دست یکدیگر دادیم تا هجده سال فعالیت آموزشی خود را با کاشت ۱۸۰ نهال جشن بگیریم و گامی در جهت ارج نهادن به این سنت نیکو برداریم.

سفیر و روز درختکاری در اسفند 97

در آستانه فرا رسیدن بهار طبیعت و به مناسبت ۱۵ اسفند ماه – روز درختکاری ، همچون سال گذشته گردهم می آییم تا در مراسمی با حضور اساتید و پرسنل سفیر به طبیعت  ادای دین کنیم و با کاشت 190 نهال، 19 سال فعالیت آموزشی خود را جشن بگیریم و گامی در جهت ارج نهادن و احترام به طبیعت برداریم.

زمان :پنجشنبه 97/12/16

مکان: بوستان یاس فاطمی

به اشتراک بگذارید

ارسال دیدگاه