ادارات آموزش و پژوهش

ادارات آموزش و پژوهش

اداره کل پژوهش موسسه زبان سفیر گفتمان در واقع بخش نرم افزاری تمامی ادارات آموزش بوده و ارتباط آن به لحاظ محتوای آموزشی، عملکرد آموزشی، و کیفیت آموزشی، از طریق اداره کل آموزش برقرار می گردد.

ادارات تحقیق و توسعه-آزمون و سنجش

محسن نوروزیه
مدیر ادارات تحقیق و توسعه و آزمون و سنجش

محسن نوروزیه

Ms Jalalkhan
سرپرست آزمون و سنجش

نازلی جلال‌خان

اداره جذب اساتید

شهرام کیانوش
مدیر اداره جذب اساتید

شهرام کیانوش

mr zareie
کارشناس آموزشی ارشد

شروین زارعی

فائزه راثی
سرپرست اداری

فائزه راثی

راه ارتباطی متقاضیان تدریس
با مدیر اداره جذب اساتید
کسب اطلاعات بیشتر از شرایط
و روند جذب اساتید در سفیر

اداره آزمون‌های بین المللی

mrs naraghi
مدیر گروه آموزش مراکز تخصصی آیلتس

نگین نراقی

نازدی جلال خان

نازدی جلال‌خان

انتقادات و پیشنهادات
اداره آزمون‌های بین المللی
کسب اطلاعات بیشتر
چگونگی ثبت نام

اداره ترجمه کاربردی

فرزاد فربد
مدیر ترجمه‌ی کاربردی

فرزاد فربد