ترجمه

 • ایجاد فضای جدید آموزشی مرتبط با زبان
 • ایجاد تنوع و جاذبه‌ی بیشتر برای دانشجویان
 • ایجاد جنبه‌های کاربردی و شغلی زبان‌آموزی
 • تربیت مترجم و کارآفرینی
 • چاپ ترجمه‌های دانشجویان و ایجاد انگیزه‌ی مضاعف در ایشان
 • همکاری دانشجویان با نشر سفیر فرهنگ و هنر
 • تقویت توانایی‌های زبانی دانشجویان از طریق ترجمه

شمای کلی دوره‌ی ترجمه

 1. دانشجویان از سطح 401 به بالا مجاز به شرکت در دوره‌ی ترجمه هستند.
 2. همه‌ی دانشجویان از سطح Tr.1 شروع می‌کنند.
 3. دانشجویان جدید موسسه می‌توانند با تعیین سطح 401 وارد این دوره شوند.
 4. هر ترم 20 جلسه (1.5 ساعته) است.
 5. کل دوره 12 ترم و مجموعاً 240 جلسه است. (+ یک ترم پروژه)
 6. کلاس‌ها فقط در واحد ونک تشکیل می شود.

* پس از انجام پروژه‌های عملی به دانشجویان مدرک ارائه می‌گردد.

* در پایان ترم دوازدهم به دانشجویان پیشنهاد کتاب برای ترجمه داده می‌شود و به‌عنوان پروژه‌ی پایان دوره منظور می‌گردد، و چنانچه شرایط چاپ را حائز باشد انتشارات سفیر آن را به نام دانشجو به چاپ خواهد رساند.

ارسال دیدگاه