دانشجویان وفادار گروه یک (LC1) شرکت کننده در جشنواره 96

بی شک یکی از بزرگترین سرمایه های موسسه زبان سفیر گفتمان دانشجویان این موسسه می باشند.

از همین جهت در راستای قدردانی از اعتماد دانشجویان وفادار بر خود واجب دانستیم با برگزاری مراسمی از این دانشجویان تقدیر و تشکر نماییم.

در این مراسم از دانشجویانی که بیش از 40 ترم آموزشی همراه آکادمی زبان سفیر گفتمان بوده اند تقدیر و به رسم یادبود به این عزیزان لوح یادبودی ارائه گردید.

خانم صدف خاقان به مدت 63 ترم همراه سفیر بودند.

خانم مونا صادقی به مدت 56 ترم همراه سفیر بودند.

خانم مهرناز خوش گام به مدت 51 ترم همراه سفیر بودند.

خانم ساره غلامی به مدت 49 ترم همراه سفیر بودند.

خانم افسانه صباحی به مدت 48ترم همراه سفیر بودند.

خانم طیبه شریعت فر به مدت 47ترم همراه سفیر بودند.

خانم عارفه قدیری نسب به مدت 47ترم همراه سفیر بودند.

خانم سحر میرزایی به مدت 46ترم همراه سفیر بودند.

خانم سعیده عزتی به مدت 44ترم همراه سفیر بودند.

آقای نادر نورافشان به مدت 43ترم همراه سفیر بودند.

خانم سارا حاج موسوی به مدت 43ترم همراه سفیر بودند.

خانم فرزانه فراتی به مدت 42ترم همراه سفیر بودند.

خانم مهتاب نازک کار به مدت 41ترم همراه سفیر بودند.

خانم نجمه همایون پور به مدت 40ترم همراه سفیر بودند.