پذیرش

نیاز امروزی سازمان ها به ارتباط نزدیک و پیوسته با مشتریان خود ، همزمان با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات مقوله جدیدی را بنام Call Center بوجود آورده است که نه تنها امکان ارتباط دائمی و همه جانبه مشتریان با سازمان ها را فراهم می کند ، بلکه ابزاری کامل جهت مدیریت سازمانی را نیز مهیا می سازد.

پذیرش موسسه زبان سفیرگفتمان با کارمندانی مجرب و کارآزموده ، یکی از مهم ترین و اصلی ترین راه های ارتباط با دانشجویان عزیز بوده و به منظور احترام به حقوق مشتریان کلیه مکالمات ورودی و خروجی ضبط و مورد بررسی قرار می گیرد.

با کارمندان پذیرش دفتر مرکزی آکادمی سفیر گفتمان آشنا شوید:

پریا ایمانی

پریا ایمانی

نگین کاظمی

نگین کاظمی

معصومه ذکریا

معصومه ذکریا

شبنم قرایی