پذیرش

نیاز امروزی سازمان ها به ارتباط نزدیک و پیوسته با مشتریان خود ، همزمان با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات مقوله جدیدی را بنام Call Center بوجود آورده است که نه تنها امکان ارتباط دائمی و همه جانبه مشتریان با سازمان ها را فراهم می کند ، بلکه ابزاری کامل جهت مدیریت سازمانی را نیز مهیا می سازد.

مرکز پیام(callcenter) موسسه زبان سفیرگفتمان با کارمندانی مجرب و کارآزموده ، یکی از مهم ترین و اصلی ترین راه های ارتباط با دانشجویان عزیز بوده و به منظور احترام به حقوق مشتریان کلیه مکالمات ورودی و خروجی ضبط و مورد بررسی قرار می گیرد.

با کارمندان مرکز پیام دفتر مرکزی آکادمی سفیر گفتمان آشنا شوید:

طناز فتاحی

طناز فتاحی

رضا حاتمی

رضا حاتمی

مینا رحیمی

مینا رحیمی

سعیده عباسی

سعیده عباسی

هادی نیا

نیلوفر هادی نیا خرانقی

عینی جلال

نوشین عینی جلال

فاطمه بیات

فاطمه میرگلوی بیات

تصویر نامشخص

زهرا ابوالحسن ماهوت‌چی

تصویر نامشخص

هانیه رجبی

تصویر نامشخص

سارا سیاري پورخامنه