امور فارغ التحصیلان

فارغ التحصیل در آموزشگاه زبان سفیر گفتمان به فردی اطلاق می شود که مقاطع  U5 ،I5 ،Teen15 ،Upper Intermediate ،Advanced  ،IELTS9، دوره فرانسه و دوره ترجمه را در مدت زمان معین گذرانده و به احراز شرایط دریافت مدرک فارغ التحصیلی نائل آمده است.

مدرک فارغ التحصیلی حدوداً دو هفته بعد از آخرین آزمون پایان ترم به دو زبان انگلیسی و فارسی جهت تحویل به ایشان آماده بوده و فارغ التحصیلان عزیز می توانند ضمن تماس با شماره تلفن02184347251  (امور فارغ التحصیلان) و هماهنگی با مسئول مربوطه در دفتر مرکزی، مدارک خود را از طریق آدرس ایمیل خویش دریافت نمایند.

 

نکته : فارغ التحصیلان گرامی می توانند پس از دریافت مدارک فارغ التحصیلی در سایت موسسه زبان سفیر گفتمان، بااستعلام مدرک فارغ التحصیلی” صحت اطلاعات مدارک فارغ التحصیلی خود را چک نمایند.

 

انواع گواهی های فارغ التحصیلی سفیر

  • کودکان

مقطع U5: معادل مقطع Elementary  می باشد که در آن میانگین نمرات U1 تا U5 محاسبه می گردد.

مقطع I5: معادل مقطع Pre-Intermediate می باشد که در آن میانگین نمرات I1 تا I5 محاسبه می گردد.

  • نوجوانان

مقطع TEEN 15: معادل مقطع  Intermediate می باشد که در آن میانگین نمرات TEEN13 تا TEEN15 محاسبه می گردد.

  • بزرگسالان

مقطع Upper–Intermediate : میانگین نمرات 401 تا 406 محاسبه می گردد.

مقطع Advanced: میانگین نمرات 601 تا 606 محاسبه می گردد.

مقطع CPE6: میانگین نمرات CPE1 تا CPE6 محاسبه می گردد.

نکته: مدرک مربوط به مقطع CPE6 در صورت درخواست دانشجو صادر می گردد. به دلیل اینکه برای فارغ التحصیلان مقطع Advanced در پایان سطح 606 مدرک ارائه گردیده است.

مقطع IELTS 9 معادل مقطع  Advanced می باشد که در آن میانگین نمرات IELTS 7 تا IELTS 9 محاسبه می گردد.

مقطع میانی : اتمام دوره B1.6 (کلاسهای آنلاین ) / اتمام دوره Tend10 (کلاسهای حضوری) در صورت کسب نمره بالای 65 مدرک صادر می گردد.

مقطع اتمام دوره Project در صورت کسب نمره بالای 65 مدرک صادر می گردد.

Kids:  برای افرادی که دوره های مربوطه در سفیر را گذرانده اند.

Adults:  برای افرادی که دوره های مربوطه در سفیر را گذرانده اند.