امور فارغ التحصیلان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4٫17 out of 5)
Loading...

فارغ التحصیل در موسسه زبان سفیر گفتمان به فردی اطلاق می شود که مقاطع Teen, Upper-Intermediate, Post IELTS, Advanced, CPE را در مدت زمان معین گذرانده و به احراز شرایط دریافت مدرک فارغ التحصیلی نائل آمده است.

مدرک فارغ التحصیلی حدوداً یک ماه بعد از آخرین آزمون پایان ترم به دو زبان انگلیسی و فارسی جهت تحویل به ایشان آماده بوده و فارغ التحصیلان عزیز می توانند ضمن تماس با شماره تلفن
02184347226 (امور فارغ التحصیلان) و رزرو وقت، جهت دریافت مدرک به دفتر مرکزی مراجعه نمایند.

انواع گواهی های فارغ التحصیلی سفیر

  • کودکان

مقطعU5: معادل مقطع Elementary  می باشد که در آن میانگین نمرات S1  تا U5  محاسبه می گردد.

مقطعI5: معادل مقطع Pre-Intermediate می باشد که در آن میانگین نمرات M1 تا I5  محاسبه می گردد.

  • نوجوانان

مقطع TEEN 15: معادل مقطع  Intermediate می باشد که در آن میانگین نمرات TEEN13  تا  TEEN 15محاسبه می گردد.

  • بزرگسالان

مقطع  Upper –Intermediate : میانگین نمرات 401 تا 406 محاسبه می گردد.

مقطع Advanced:  میانگین نمرات 601  تا 606 محاسبه می گردد.

مقطع CPE6: میانگین نمرات CPE1 تا CPE6 محاسبه می گردد.

 نکته: مدرک مربوط به مقطع CPE6 در صورت درخواست دانشجو صادر می گردد. به دلیل اینکه برای فارغ التحصیلان مقطع Advanced در پایان سطح 606 مدرک ارائه گردیده است.

  • IELTS

مقطع PRE 9: معادل مقطع  Intermediate می باشد که در آن میانگین نمرات PRE 7 تا  PRE 9  محاسبه می گردد.

مقطع PRE 12: معادل مقطع  Upper–Intermediate می باشد که در آن میانگین نمرات PRE 10 تا  PRE 12  محاسبه می گردد.

  • فرانسه

مقطع میانی SP3 : نمره کسب شده در آزمون نهایی پس از اتمام دوره B1.6  در صورت کسب نمره 65 به بالا در مدرک درج می گردد.

  • ترجمه

مقطع project1 : میانگین نمرات Tr9  تا Project1 محاسبه می گردد.

  • جذب استاد

Kids: برای افرادی که دوره های مربوطه در سفیر را گذرانده اند.

Adults: برای افرادی که دوره های مربوطه در سفیر را گذرانده اند.