صدای مشتری

صدای مشتری

در موسسه زبان سفیر از انتقادات و پیشنهادهای دانشجویان استقبال میگردد.

لذا جهت تشویق دانشجویان برای‌ اظهار انتقادات و پیشنهادات راههای متعددی طراحی شده است که در دسترس‌ همه‌ باشد و براحتی‌ بتوانند انتقادات/ پیشنهادات خود را مطرح‌ نمایند و سازمان‌ بتواند به‌ تمام‌ آنها پاسخ‌ درست‌ و مناسب‌ ارائه‌ نماید .

 

 کانال های انتقال انتقادات و پیشنهادات شما

1- مدیر، کارشناسان و کارمندان اداری واحد محل تحصیل

2- ارتباط تلفنی و پیامکی

  • صدای مشتری در دفتر مرکزی 093585030080218434722802184347347 (ارسال پیامک/ تماس تلفنی/تلگرام/واتس آپ)
  • ارتباط مستقیم با مدیر عامل 02184347140 (تماس تلفنی) – 09121473234 (واتس آپ)
  • ارتباط مستقیم با واحد اجرائی آموزش- تهران 09363333119 (ارسال پیامک/ تماس تلفنی)
  • ارتباط مستقیم با واحد اجرائی آموزش اقماری – شهرستان 09351200349 (ارسال پیامک/ تماس تلفنی)

3- ارتباط ایمیلی

  • صدای مشتری PR_admin@gosafir.com
  • مدیرعامل  CEO.gosafir@gmail.com

4- تکمیل و ارسال فرم ذیل

توجه داشته باشید فقط شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل و ارسال گردند مورد بررسی قرار خواهند گرفت و تکمیل کلیه موارد ذیل الزامی می باشد.

 

ثبت انتقادات / پیشنهادات