آزمون و سنجش

معرفی:

واحد آزمون و سنجش موسسه زبان سفیر زیر مجموعه ی اداره کل آموزش موسسه سفیر بوده و در راستای اهداف آموزشی موسسه، فعالیت های مرتبط با طراحی آزمون ها و دیگر ابزارهای سنجش مهارتهای زبانی را انجام می دهد. یکی از مؤلفه های مهم و اساسی یک سیستم آموزشی نظام مند و پیشرو، ارزشیابی است و اهداف آموزشی زمانی تحقق می یابند که ابزارهای سنجش آن به درستی طراحی و به کار گرفته شوند. لذا، موسسه زبان سفیر گفتمان به عنوان یکی از پیشگامان صنعت آموزش زبان در کشور، با شناخت اهمیت و جایگاه ارزشیابی در سیستم آموزشی، به منظور خودکفایی در تولید آزمون های استاندارد تعیین سطح تحصیلی، میان ترم و نهایی زبان آموزان و همچنین آزمون های ورودی و ضمن خدمت مدرسین و کارشناسان آموزشی اقدام به تاسیس دپارتمان آزمون و سنجش نمود. این دپارتمان از بدو تاسیس تا کنون در راستای نیل به اهداف ذیل فعالیت می نماید:

وظایف:

–         استقرار نظام کارآمد در امر سنجش تحصیلی زبان آموزان و متقاضیان تدریس

–         استفاده از روشهای علمی و نوین در ارزشیابی و سنجش میزان پیشرفت تحصیلی زبان آموزان

–         تعریف استانداردها

–         طراحی نسخه های متعدد برای استفاده در آزمون های میان ترم و پایان ترم (کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، IELTS،…)

–         بررسی کیفیت آموزشی آزمون ها و انطباق با استانداردهای بین المللی

–         بازرسی و نظارت بر کیفیت برگزاری آزمون ها در واحد های آموزشی

–         نظرخواهی از اساتید و زبان آموزان نسبت به انطباق آزمون ها با سطح کلاسی و انتظارات ایشان

–         تدوین و ابلاغ مقررات و ضوابط برگزاری آزمون ها

–         آموزش و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در زمینه آزمون سازی و ارزشیابی تحصیلی

–         بررسی آزمون های بین المللی به منظور تطبیق سطوح زبان آموزان با سطوح تعریف شده بین المللیCEFR

–         برقراری ارتباط و تبادل نظر با مراکز علمی-پژوهشی داخل و خارج از کشور در راستای نیل به اهداف آموزشی

فعالیت های ویژه:

به منظور تحقق اهداف ذکر شده، اهم فعالیتهایی که در این دپارتمان به طور مستمر صورت می پذیرد به شرح ذیل است:

–         مطالعه، بررسی و جمع آوری اطلاعات جهت طراحی ، چاپ و توزیع سوالات میان ترم و پایان ترم دوره های آموزشی زبان آموزان و آزمون ورودی داوطلبان تدریس بر اساس اهداف آموزشی موسسه و در قالب استانداردهای بین المللی سنجش

–         تدوین و طراحی سیستم و بسته آزمون های تعیین سطح تحصیلی جهت پذیرش زبان آموزان جدید الورود به سیستم آموزشی

–         تدوین ضوابط و استانداردهای سنجش کتبی و شفاهی زبان آموزان

–         ارتباط مستمر با مدیران، کارشناسان و مدرسین واحد ها در خصوص بررسی کمی و کیفی آزمون های جاری موسسه

–         انجام مطالعات و تحقیقات مستمر به منظور به روز رسانی و ارتقای کیفی روش های ارزشیابی و طراحی سوالات

–         انجام تحقیقات آماری مستمر بر روی سوالات در حال اجرا در واحدها و بررسی نتایج حاصله به منظور حصول اطمینان از انطباق آزمون ها با معیار ها و استانداردها

علم آزمون سازی

–         برطرف نمودن نیاز واحدها و تجهیز واحدهای جدید التاسیس به آخرین نسخه بسته آزمون ها

–         برگزاری آزمون های شبیه سازی شده و پایان مقطع دوره های تخصصی و پیشرفته زبان عمومی در مرکز آزمون ها

–         تبیین آیین نامه ها و قوانین نگهداری و اجرای آزمون ها