اداره کل منابع انسانی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...

از آنجا که بقاء و توسعه هر سازمانی به کارکنان آن وابسته است، موسسه زبان سفیر گفتمان از بدو پیدایش اقدام به تاسیس ادارهٔ کل منابع انسانی نموده است. این اداره در راستای برنامه ریزی و توسعهٔ نیروی انسانی، استخدام و حفظ کارکنان و تامین نیاز‌هایشان گام بر می‌دارد. از جمله اهداف ادارهٔ کل منابع انسانی، می‌توان به ساختار سازی مناسب برای توسعهٔ دانش و توان بالقوهٔ کارکنان در سطوح فردی و اجتماعی، ایجاد محیط کار مناسب و رعایت مساوات به عنوان سرلوحهٔ ارزش‌ها اشاره کرد.

بر همین اساس دپارتمان های اداره کل منابع انسانی به انجام ماموریت های ذیل می پردازند:

دپارتمان اداری واحدهای آموزشی: مدیریت پرسنل اداری و پشتیبانی واحدهای آموزشی تهران

دپارتمان جذب و استخدام: مدیریت امور اداری و استخدامی پرسنل و اساتید موسسه زبان سفیر

دپارتمان آموزش منابع انسانی: نیازسنجی آموزش و اجرای برنامه های آموزشی پیش از خدمت و ضمن خدمت پرسنل

امور فارغ التحصیلان: صدور گواهی نامه های تحصیلی و فارغ التحصیلی و پشتیبانی از دانش آموختگان موسسه زبان سفیر گفتمان با ارائه تسهیلات و امکانات شغلی آموزشی ، فرهنگی و تفریحی

امور فارغ التحصیلان سفیر گفتمان
مدیریت اجرایی واحدهای سفیر
جذب و اسخدام سفیر
تضمین کیفیت سفیر

ارسال دیدگاه

من ربات نیستم *