آموزش منابع انسانی

دپارتمان آموزش منابع انسانی بعنوان بخشی از سازمان یادگیرنده و دانش آفرین موسسه زبان سفیر، در راستای توانمند سازی مدیران و کارمندان، دوره های آموزش منابع انسانی بدو خدمت و ضمن خدمت را جهت نیل به اهداف ذیل برگزار می نماید.

1- انتقال دانش

2- اصلاح و بهبود قدرت سازگاری سازمان در مقابل تغییرات محیطی

3- ایجاد عملکرد برتر و افزایش خلاقیت پرسنل

4- خلق مزیت رقابتی

5- مدیریت تغییر

6- ایجاد پویایی

آموزش های بدو خدمت

این آموزش ها با اهداف ذیل برگزار می گردد:

1- آشنا سازی کارکنان با اهداف سازمانی وفرهنگ سازمانی موسسه زبان سفیر

2- کسب مهارت های فنی و تخصصی مرتبط با شغل

3- آموزش مهارت های مشتری مداری

  • اصول مشتری مداری
  • اتیکت تلفنی
  • آداب و اصول معاشرت
  • کنترل هیجانات
  • شناخت نیاز های مشتریان
  • و…می باشد.

آموزش های ضمن خدمت

هدف از آموزش ضمن خدمت توانمند سازی، افزایش کارایی و ایجاد زمینه ارتقای شغلی پرسنل می باشد.

این آموزش ها در کلیه رده های سازمانی صورت می پذیرد.

 از جمله سمینار های آموزشی برگزار شده در سازمان با دعوت از اساتید برون سازمانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- اصول و مبانی برندینگ، برند سازی  توسط دکتر شفیعی

2- سمینار بخش بندی مشتریان و بازار توسط دکتر شفیعی

3- سمینار تفکر استراتژیک توسط دکتر شفیعی (رزومه)

4- ارزیابی عملکرد پرسنل، کنترل خشم، رفتار سازمانی (عواطف – هیجانات و خلقیات) توسط دکتر حاج علی اکبر  (رزومه)

5- مدیریت استراتژیک، تعاملات مدیران و کارمندان، سازماندهی برنامه ریزی و تقسیم کار، هوش هیجانی، ارتباطات توسط آقای علیپور (رزومه)

6- سمینار ایجاد انگیزه در پرسنل توسط دکتر ابوالعلایی ویژه مدیران ارشد (رزومه)

7- سمینار ایجاد انگیزه در پرسنل توسط دکتر ابوالعلایی ویژه مدیران آموزش و کارشناسان آموزش

8- سمینار ایجاد انگیزه در پرسنل توسط دکتر ابوالعلایی ویژه سرمایه گذاران واحد های شهرستان

9- سمینار ایجاد انگیزه در پرسنل توسط دکتر ابوالعلایی ویژه مدیران و کارشناسان آموزش واحد های شهرستان

بحث و بررسی کتب مدیریتی در جلسات اتاق فکر مدیران

1- رفتار سازمانی

2- چگونه کارمندانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم ( دعوت از نویسنده کتاب جناب دکتر ابوالعلایی و سخنرانی ایشان در خصوص کتاب فوق الذکر)

3- مدیریت از راه ارزش ها

4- 17 اصل کار تیمی

همچنین این سازمان در راستای ارتقاء بهره وری کیفیت عملکرد پرسنل :

1- برگزاری کنفرانس های آموزشی و همایش ها

2- شرکت در کنفرانس های آموزشی و همایش ها

3- برگزاری جلسات اتاق فکر در رده های مختلف سازمانی

را نیز در کارنامه ی خود ثبت کرده است.