دانشجویان وفادار

دانشجوی وفادار به فردی اطلاق می‌شود که حداقل 20 ترم در سفیر ثبت‌نام کرده باشد.

به منظور گروه‌بندی زبان‌آموزان وفادار ، نرم‌افزار ناتوس اقدام به شناسایی زبان‌آموزان و تعداد ترم‌های گذرانده ایشان نموده و نام گذاری گروه‌ها براساس جدول ذیل می‌باشد:

آشنایی با جشنواره ها و رویدادهای برگزار شده برای دانشجویان وفادار

اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1396
اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1396
اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC1 سال 1397
اولین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1397
تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان آذر 98
تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان شهریور 98
دومین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1397
دومین جشنواره تکریم از دانشجویان وفادار LC2 سال 1397
تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان آذر 98
تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان آذر 98
تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان دی 98
تور تفریحی آموزشی دانشجویان وفادار سفیر گفتمان دی 98
زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.