ویــژه (زبان‌آمــوزان جدید و تـــرم اولی‌هـا) در دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان | به مدت محدود

We Are The Second Largest English Language School In Iran

سوالات متداول

svg
دوره‌های عمومی

سوالات شما در رابطه با دوره‌های عمومی

svg
دوره تخصصی و آیلتس​

سوالات شما در رابطه با دوره‌ها

svg
آزمون‌ها

سوالات شما در رابطه با آزمون‌های سفیر

svg
کارگاه‌ها و وبینارها​

سوالات شما در رابطه با دوره‌های عمومی

svg
خدمات جانبی آموزشی​

سوالات متداول در رابطه با خدمات جانبی​

svg
سایر خدمات سفیر​

سوالات شما سایر خدمات آموزشی، فرهنگی​

امور مشتریان، اساتید و کارکنان ​

زبان مورد نظر خود را انتخاب بفرمائید.